Raport finansowy i ESG

Kwestie klimatyczne w strategii Grupy Banku Millennium

W ubiegłych latach działania prośrodowiskowe i proklimatyczne Banku koncentrowały się na ograniczaniu własnego wpływu Banku na środowisko, narzucaniu wysokich standardów działalności w tym zakresie i wymaganiu tego samego od dostawców i partnerów. Bank od kilku lat angażuje się również w specjalne programy finansowania transformacji energetycznej.

Bank posiada zaawansowane i ugruntowane umiejętności w zakresie stosowania zasad zrównoważonego rozwoju, w tym również w zakresie klimatu, oraz kontynuuje działania mające wesprzeć Bank na ścieżce wiodącej do neutralności klimatycznej.

Od ponad dekady Bank monitoruje, redukuje i raportuje własne emisje gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2. W najnowszej strategii biznesowej na lata 2022-2024 Bank zadeklarował redukcję tych emisji o 50% w 2022 roku w porównaniu do 2020 roku. Bank zadeklarował również dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2027 roku w zakresie 1 i 2 oraz do 2050 roku w zakresie 3. Deklaracja oznacza kontynuowanie działań ograniczających emisje własne oraz odpowiedzialne kreowanie długookresowej polityki kredytowej z uwzględnieniem procesów transformacji energetycznej.

Bank będzie aktywnie wspierać klientów korporacyjnych w podejmowanych przez nich działaniach dekarbonizacyjnych, w rozwijaniu ich planów inwestycyjnych związanych z pakietem funduszy europejskich, zwłaszcza zielonych finansów. Bank planuje wdrożenie produktów wspierających zrównoważony rozwój przedsiębiorstw (projekty z zakresu efektywności energetycznej i gospodarki o obiegu zamkniętym) oraz dalsze ograniczenie finansowania aktywności niespełniających zasad zrównoważonego rozwoju, a także udzielenie w ciągu kolejnych 3 lat 2 mld złotych finansowania dla klientów Banku i Grupy Kapitałowej Banku na projekty zrównoważone i transformacyjne.

Wyniki wyszukiwania