Raport finansowy i ESG

Klimat – kluczowe ryzyka i nowe możliwości

[GRI 102-15] Kluczowe ryzyka w tym obszarze wiążą się z zarządzaniem wpływem Grupy na środowisko i klimat poprzez własną działalność operacyjną, oferowane produkty i usługi bankowe, w tym finansowanie projektów oraz zarządzanie zagrożeniami klimatycznymi, transformacyjnymi i fizycznymi dla Grupy. [GRI 102-11] Grupa zapobiega tym ryzykom stosując się do przepisów prawnych, monitorując własny wpływ na środowisko, wdrażając działania prośrodowiskowe oraz stosując się do „Polityki Środowiskowej Grupy Banku Millennium” i zasad finansowania projektów.

W ramach obowiązującej polityki branżowej w zakresie finansowania, Bank wyróżnia branże wysokiego ryzyka. Jednym z kryteriów zakwalifikowania danej branży do tej kategorii jest niekorzystna perspektywa rozwoju, wynikająca m.in. z zagrożeń środowiskowych. Klasyfikacja ta odzwierciedla zasady finansowania określone w „Polityce Środowiskowej Grupy Banku Millennium”. W Banku obowiązują limity zaangażowania dla klientów z poszczególnych kategorii, przy czym w przypadku branż wysokiego ryzyka poziom ustalonych limitów jest najbardziej restrykcyjny. W przypadku podmiotów z branż mających szczególnie negatywny wpływ na środowisko Bank nie oferuje nowego finansowania, o ile środki nie są wykorzystywane na transformację i adaptację do nowych wyzwań w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu.

Bank Millennium wprowadził również do regulaminu kredytowania dla klientów Bankowości Korporacyjnej zapisy dotyczące spełniania przez wszystkich klientów przepisów ochrony środowiska i poszanowania zasad pracy. Dzięki temu wszystkie przedsięwzięcia kredytowane przez Bank i wszystkie produkty kredytowe zostały również objęte tymi wymogami.

[GRI 102-15] Bank dostrzega nowe możliwości związane z klimatem w różnych sektorach gospodarki, w rozwoju nowych produktów finansowych i usług. Dodatkowo z analiz opinii klientów i badań rynkowych wynika, że polskie społeczeństwo ma coraz większą świadomość wyzwań ekologicznych i klimatycznych, co może wpłynąć w dłuższej perspektywie na zmiany zachowania i oczekiwań klientów indywidualnych oraz firmowych w stosunku do produktów i usług, również w sektorze bankowym.

Wyniki wyszukiwania