Raport finansowy i ESG

Proekologiczne produkty
i odpowiedzialne finansowanie

Działania prośrodowiskowe obejmują całe portfolio produktów Grupy Banku Millennium. Prowadzone są intensywne działania na rzecz redukcji zużycia papieru w korespondencji z klientami wszystkich linii biznesowych. Klienci mogą potwierdzać część transakcji zlecanych w oddziałach za pomocą Autoryzacji Mobilnej, co znacznie ogranicza ilość papieru zużywanego do wydruku dokumentów.

Oferta dla klientów indywidualnych

Karta kredytowa WWF Millennium Mastercard (RRSO 14,77%) oferowana jest w ramach kilkunastoletniej współpracy Banku z Fundacją WWF Polska. Karta jest wykonana z plastiku otrzymanego w procesie recyklingu.

Karta podarunkowa goodie, dzięki swojej wirtualnej postaci, jest wygodnym i przyjaznym środowisku sposobem na przekazanie upominku. Kartę można w kilka chwil założyć w aplikacji mobilnej goodie. Ponadto aplikacja goodie zapewnia dostęp do elektronicznych wersji gazetek wielu sieci handlowych, przyczyniając się do redukcji zużycia papieru.

Bank Millennium posiada w ofercie dla klientów zamożnych fundusze inwestycyjne realizujące cel społeczny i środowiskowy. Ponadto Bank systematycznie pracuje nad rozszerzeniem oferty inwestycyjnej dostępnej dla klientów w kanałach bankowości elektronicznej. Obecnie wszystkie produkty inwestycyjne są klientom udostępnione w kanałach zdalnych, co zmniejsza ilość dokumentów drukowanych w oddziałach Banku, ograniczając tym samym zużycie papieru i przyczyniając się do ochrony środowiska. Dodatkowo w 2021 roku w procesach związanych z produktami inwestycyjnymi realizowanymi w placówkach Banku wprowadzono możliwość autoryzacji dyspozycji klientów przy użyciu telefonu komórkowego, co eliminuje wykorzystanie papieru w tych procesach. W roku 2022 analogiczne rozwiązanie zostanie rozszerzone na produkty oszczędnościowe (lokaty terminowe i rachunki oszczędnościowe).

W ofercie Banku znajdują się kredyty hipoteczne na remont czy modernizację nieruchomości, w ramach których klienci Banku często przeznaczają środki na modernizację np. dachu pokrytego eternitem, wymianę CO/pieca centralnego ogrzewania itp.

Oferta dla przedsiębiorstw

Grupa Banku Millennium nie udziela finansowania dla nowych: kopalni węgla, inwestycji w energetykę opartą na źródłach węglowych, z wyłączeniem nowych inwestycji związanych z redukcją zanieczyszczeń. Szczegółowo kwestie te opisane są w punkcie „Polityka środowiskowa Grupy Banku Millennium”.

Zgodnie ze strategią na lata 2022-24, Grupa Banku Millennium będzie aktywnie wspierać klientów w prowadzonej przez nich dekarbonizacji oraz udzieli w ciągu kolejnych 3 lat 2 mld złotych finansowania dla klientów Banku i Grupy Kapitałowej Banku na projekty zrównoważone i transformacyjne.

Bank oferuje Program Gwarancji Biznesmax realizowany we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Gwarancja jest przeznaczona na zabezpieczenie kredytów udzielanych na finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć w sektorze MŚP, w tym z uwzględnieniem firm efektywnych ekologicznie. Klient korzystający ze „ścieżki ekologicznej” Programu Gwarancji Biznesmax może realizować przedsięwzięcie inwestycyjne z uwzględnieniem minimum jednej kategorii ekologicznej, np.: elektromobilność, odnawialne źródła energii, w tym instalacje fotowoltaiczne, technologie służące zmniejszeniu zużycia energii, technologie do wytwarzania paliw alternatywnych, gospodarka obiegu zamkniętego, instalacje odzyskiwania surowca z procesów produkcyjnych, itp.

Bank aktywnie poszerza wiedzę pracowników na temat finansowania projektów proekologicznych. W czerwcu doradcy oraz analitycy kredytowi obszaru bankowości przedsiębiorstw wzięli udział w webinarze prowadzonym przez kancelarię prawną specjalizującą się w sektorze energii odnawialnej. Spotkanie poświęcone zostało omówieniu specyfiki transakcji finansowania w sektorze PV z uwzględnieniem otoczenia prawno-regulacyjnego branży.

Millennium Leasing konsekwentnie angażuje się w finansowanie energooszczędnych inwestycji stosując się zarówno do zapisów „Polityki środowiskowej Grupy Banku Millennium” jak też polityki branżowej. Spółka korzysta w tym celu, i planuje korzystać w przyszłości, z programów organizowanych przez EBOR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), w ramach których refunduje klientom część kosztów finansowania maszyn i urządzeń wpisanych na listę LEME. Lista ta zawiera zweryfikowane przez inżynierów maszyny i urządzenia, które wspierają redukcję emisji CO2 oraz efektywność energetyczną, poprzez co najmniej 20% oszczędność energii. Millennium Leasing promuje również finansowanie urządzeń służących do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Od roku 2019 Millennium Leasing szczególnie aktywnie rozwija program MilleSun dedykowany finansowaniu inwestycji w fotowoltaikę. Leasing paneli to rozwiązanie kierowane do przedsiębiorców nastawionych na redukcję kosztów zużycia energii połączoną ze zmianą świadomości społecznej w kwestii ochrony środowiska, którym zależy na budowaniu ekologicznego wizerunku na równi z ekonomiczną efektywnością inwestycji. W obszarze leasingu paneli fotowoltaicznych Millennium Leasing współpracuje z wiodącymi, rzetelnymi dostawcami tego typu instalacji, oferuje bezpieczne finansowanie na preferencyjnych warunkach oraz maksymalnie uproszczony proces leasingowania ekologicznych inwestycji.

W 2022 roku Millennium Leasing planuje uczestniczyć w Programie Priorytetowym Mój Elektryk, gwarantującym dopłaty NFOŚiGW do leasingu aut elektrycznych, gwarantującym dopłaty z NFOŚiGW do udziału własnego w umowach leasingu aut elektrycznych. Dopłaty wynoszą odpowiednio do 27 tys. zł dla aut osobowych (M1), a do 70 tys. dla aut do dostawczych do 3,5 T. Celem programu jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie. Dofinansowanie stanowi wsparcie i zachętę do zakupu/leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

Transformacja gospodarki i wdrażanie polityk zrównoważonego rozwoju przez klientów będą w przyszłości rosnącym źródłem popytu na finansowanie oferowane przez Millennium Leasing. Oczekujemy, że ten wzrost będzie dotyczył w szczególności:

  • inwestycji w energooszczędne maszyny i urządzenia, pozwalające obniżyć zarówno ilość jak i koszt zużywanej energii elektrycznej w przeliczeniu na jednostkę produktu,
  • niskoemisyjne środki transportu, wspierające redukcję emisji CO2 w przewozie osób i ładunków,
  • technologie wytwarzania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych.

Wyniki wyszukiwania