Raport finansowy i ESG

Ograniczanie wpływu prowadzonej działalności na środowisko

Grupa Banku Millennium swoją odpowiedzialność w zakresie ochrony klimatu postrzega zarówno w wymiarze zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Poza opisanymi wyżej działaniami i przyjętą polityką środowiskową, Bank aktywnie wdraża ekologiczne i innowacyjne rozwiązania w swoich siedzibach oraz ogranicza zużycie zasobów. [GRI 304-1] Grupa Banku Millennium nie posiada oraz nie dzierżawi nieruchomości w obszarach chronionych ani nie zajmuje mienia podlegającego specjalnej ochronie.

Bank przykłada dużą wagę do obniżania poziomu emisyjności budynków zajmowanych w związku z prowadzoną działalnością. W 2021 roku Bank zmienił siedzibę centrali we Wrocławiu na budynek spełniający wysokie ekologiczne standardy oraz otworzył modelowy ekologiczny oddział w Gdańsku. Szczegółowo te i inne przyjazne środowisku działania opisane są w dalszej części rozdziału.

Wyniki wyszukiwania