Raport finansowy i ESG

Edukacja ekologiczna

Wychodząc z założenia, że prośrodowiskowe zachowania i codzienne wybory są co najmniej równie ważne jak ekologiczne rozwiązania w budynkach, Bank prowadzi liczne edukacyjne kampanie ekologiczne. Organizacja konsekwentnie buduje świadomość ekologiczną wśród pracowników, klientów i partnerów biznesowych m.in. prowadząc w 2021 roku następujące akcje:

  • Akcja „push yourself, not the button” – zachęcanie pracowników centrali w Warszawie do korzystania ze schodów zamiast wind. We wszystkich holach windowych centrali zostały zamontowane tabliczki w postaci kampanii promującej zdrowy tryb życia i wybór schodów zamiast windy w codziennej komunikacji. Kampania oprócz podstawowego celu, jakim było budowanie „well being” wśród pracowników, służyła również zminimalizowaniu zużycia energii elektrycznej.
  • Akcja „Zielony Rekord Polski” – Bank Millennium dołączył do ekologicznej akcji #ZielonyRekord, polegającej na biciu Zielonego Rekordu Polski. W pięciu budynkach własnych przeprowadzono nowe nasadzenia roślin i drzewek oraz wprowadzono nową roślinność w modernizowanych powierzchniach biurowych. Bank został uhonorowany certyfikatem za udział i wyjątkowe zaangażowanie w akcję.
  • Zbiórka elektrośmieci oraz zwiększenie zasięgu i czasu akcji ekologiczno-charytatywnej polegającej na recyklingu plastikowych nakrętek zbieranych w całym Banku (współpracująca z Bankiem organizacja pozarządowa sprzedaje je jako surowiec wtórny, a pozyskane środki przeznacza na pomoc ubogim).
  • Promowanie używania opakowań wielorazowego użytku poprzez dystrybucję kubków ceramicznych dla wszystkich pracowników wrocławskiej centrali, tak aby ograniczyć ilość odpadów.
  • Rośliny w biurze. We wszystkich nowo oddanych do użytku powierzchniach biurowych pojawia się dużo roślin, co również pozytywnie wpływa na atmosferę w biurze i ekoklimat.
  • Informowanie o zmianach w zbiórce odpadów (akcje marketingowe, nowe pojemniki na odpady selektywne z odpowiednim logo). Nowe pojemniki zlokalizowane są w głównych korytarzach na każdym piętrze biura. Pojemniki na papier i zmieszane odpady znajdują się również w aneksach kuchennych.
  • W większości oddziałów działa proces segregacji odpadów. W pierwszej połowie 2021 roku przeprowadzono wymianę pojemników na odpady segregowane w placówkach i centrach finansowych w całej Polsce.
  • Dodatkowo Bank segreguje inne odpady, np. zużyte baterie i zbiera elektroodpady. W 2021 roku Bank zebrał 200 kg elektroodpadów, 150 kg baterii oraz 230 kg nakrętek plastikowych dostarczonych przez pracowników Banku.
  • W kawiarni znajdującej się na terenie centrali Banku w Warszawie zostały wycofane plastikowe słomki, papierowe opakowania na cukier, plastikowe opakowania na kanapki, a personel rekomenduje używanie własnych kubków i naczyń.
  • Promowany jest transport rowerowy oraz rozbudowywana infrastruktura dla rowerzystów (dodatkowe stojaki na rowery i prysznice), w 2021 roku pracownicy otrzymali możliwość korzystania z dodatkowo wybudowanych sześciu kabin prysznicowych w Warszawie oraz czterech we Wrocławiu. Oddano też do użytku ponad 80 stojaków rowerowych w nowej centrali we Wrocławiu. W 2021 roku Bank zainstalował stojaki rowerowe na 46 rowerów w budynkach własnych.
docs docs

Edukacja klimatyczna w ramach Millennium Docs Against Gravity

Bank Millennium jest wieloletnim mecenasem Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, który przybliża widzom szereg zjawisk zachodzących we współczesnym świecie, edukując poprzez prezentowane filmy i wydarzenia towarzyszące festiwalowi. W 2021 roku festiwal szczególnie mocno skupił się na wątku zmian klimatycznych.

Hasło przewodnie 18. edycji festiwalu – „Świat się budzi” zostało zaczerpnięte z mowy Grety Thunberg, jednej z najważniejszych aktywistek ekologicznych i bohaterki filmu otwarcia festiwalu – „Jestem Greta”. Od wielu lat jedną z czołowych sekcji filmowych festiwalu Millennium Docs Against Gravity jest „Klimat na zmiany”, gdzie pokazywane są najnowsze filmy dokumentalne z całego świata, ukazujące palące problemy dotyczące kryzysu klimatycznego. Dodatkowo latem 2021 roku festiwal Millennium Docs Against Gravity przeprowadził kampanię edukacyjną „Planeta nie jest na kredyt” w kanałach social media, wspólnie z WWF Polska i portalem Noizz.pl, mającą na celu uświadomienie odbiorcom, czym jest Dzień Długu Ekologicznego. W ramach kampanii ogłoszono akcję „5 kroków Grety” – listę kroków pozwalającą odsunąć w czasie ekologiczne zadłużenie.

Aspekt działań podejmowanych przez Bank Millennium na rzecz zrównoważonego rozwoju porusza przygotowany przez bank spot, emitowany w trakcie trwania 18. edycji festiwalu przed wszystkimi projekcjami filmów w kinach oraz także online.

Wyniki wyszukiwania