Raport finansowy i ESG

Oprócz zapewnienia atrakcyjnych warunków pracy, rozwoju i wsparcia socjalnego, Bank Millennium wspiera pracowników powracających do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, a także zachęca do udziału w akcjach charytatywnych, wolontariacie pracowniczym, zajęciach sportowych i kulturalnych.

[GRI 401-3] Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim

Grupa Banku Millennium Mężczyźni Kobiety Razem 2021 Razem 2020 Razem 2019*
Pracownicy uprawnieni do urlopu 2 709 711 821 501
Pracownicy, którzy skorzystali z urlopu 2 405 407 472 272
Wrócili do pracy po zakończeniu urlopu 2 362 364 438 235
Byli zatrudnieni 12 miesięcy po powrocie z urlopu 3 327 330 198 222
Odsetek powrotów do pracy po urlopie 100% 89% 89% 93% 86%
Odsetek zatrzymanych w Banku pracowników, którzy powrócili z urlopu 75% 75% 75% 84% 83%
* Brak danych dla Euro Banku.

Bank Millennium Mężczyźni Kobiety Razem 2021 Razem 2020 Razem 2019*
Pracownicy uprawnieni do urlopu 2 684 686 798 485
Pracownicy, którzy skorzystali z urlopu 2 395 397 459 265
Wrócili do pracy po zakończeniu urlopu 2 353 355 426 231
Byli zatrudnieni 12 miesięcy po powrocie z urlopu 3 315 318 186 179
Odsetek powrotów do pracy po urlopie 100% 89% 89% 93% 87%
Odsetek zatrzymanych w Banku pracowników, którzy powrócili z urlopu 75% 75% 75% 84% 81%
* Brak danych dla Euro Banku.

Indywidualne dostosowanie formy i czasu pracy

Pracowników Grupy Banku Millennium obowiązuje jeden z następujących systemów czasu pracy: stały (podstawowy), zmianowy, zadaniowy lub równoważony. Dobór systemu jest uzależniony od rodzaju, organizacji i miejsca wykonywania pracy oraz od wymogów biznesowych w konkretnym obszarze.

Na wniosek pracownika, przełożony może ustalić mu indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach obejmującego go systemu. W ramach indywidualnych ustaleń możliwe jest też zdalne świadczenie pracy. O ile umożliwiają to warunki działalności prowadzonej przez Grupę w danym obszarze, pracownicy mogą pracować w niepełnym wymiarze etatu. Z takiego rozwiązania korzysta także wielu pracowników posiadających uprawnienia rodzicielskie.

Priorytetem Banku w roku 2021 było zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w czasie pandemii COVID-19. Bank w szerokim zakresie stosował możliwość pracy zdalnej w związku z dostosowaniem się do zaleceń władz sanitarnych wynikających z sytuacji epidemiologicznej w kraju. Są one opisane szerzej w punkcie „Działania kontynuowane w związku z pandemią COVID-19”.

Wolontariat pracowniczy

Działania realizowane w 2021 roku przez wolontariuszy Grupy Banku Millennium opisane są w rozdziale „Akcje charytatywne i wolontariat pracowniczy”.

Wyniki wyszukiwania