Raport finansowy i ESG

[GRI 102-41] W Banku Millennium funkcjonują trzy organizacje związkowe. Do związków należy ponad 540 pracowników. Bank współpracuje ze stroną społeczną w zakresie określonym przepisami prawa pracy oraz ustawy o związkach zawodowych.

Dialog z pracownikami prowadzony jest również na wewnętrznym forum społecznościowym i w intranecie. Narzędzia te służą informowaniu pracowników o najistotniejszych zagadnieniach dotyczących Banku, jak również umożliwiają zgłaszanie komentarzy i wymianę opinii na różne tematy. Dodatkowo Departament Kadr prowadzi stronę intranetową Strefa HR, na której regularnie umieszczane są wszystkie interesujące pracowników zagadnienia dotyczące spraw pracowniczych. W 2020 roku Bank wdrożył nowy system kadrowo-płacowy TETA. Każdy z pracowników ma dostęp do swoich indywidualnych informacji kadrowych za pomocą modułu TETA ME. W roku 2021 wdrożono kolejne funkcjonalności: raportowanie dla menedżerów, a od 1 stycznia 2022 – plany urlopowe. Na rok 2022 planowany jest dalszy rozwój systemu i poszerzenie zakresu dostępnych informacji dla pracowników tj. dostęp do skanów dokumentów z akt osobowych oraz uruchomienie wniosków menedżerskich. Gdyby informacje te okazały się niewystarczające, pracownik może także skierować bezpośrednie zapytanie do Departamentu Kadr za pomocą systemu obsługi pracowników HR Service lub porozmawiać z dedykowanym do jego obsługi pracownikiem Departamentu Kadr – opiekunem kadrowym.

Wyniki wyszukiwania