Raport finansowy i ESG

Zatrudnienie w Grupie Banku Millennium na koniec roku 2021 wyniosło 7 079 osób. Większość zatrudnionych pracowników to kobiety (67%), a średnia wieku pracownika to 38 lat. Całkowity miesięczny wskaźnik fluktuacji wzrósł do poziomu 4% w porównaniu do 3% w 2020 roku.

[GRI 102-8] Liczba pracowników w 2021 roku

Mężczyźni Mężczyźni suma Kobiety Kobiety suma Suma końcowa
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Grupa Banku Millennium 531 1 518 293 2 342 998 3 243 496 4 737 7 079
Bank Millennium 516 1 399 236 2 151 963 3 056 450 4 469 6 620

[GRI 102-8] Pracownicy według typu zatrudnienia w 2021 roku

Grupa Banku Millennium Bank Millennium
Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Razem
Pełny etat 2 290 4 577 6 867 2 142 4 394 6 536
Niepełny etat 52 160 212 9 75 84
Zlecenie 67 68 135 50 50 100
Umowa o pracę 2 342 4 737 7 079 2 151 4 469 6 620
Na czas nieokreślony 1 991 4 052 6 043 1 817 3 809 5 626
Na czas określony 351 685 1 036 334 660 994

[GRI 401-1] Pracownicy nowo zatrudnieni

Mężczyźni Mężczyźni suma Kobiety Kobiety suma Suma końcowa
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Grupa Banku Millennium (odsetek w danej grupie wiekowej) 266 180 16 462 485 295 22 802 1 264
(50%) (12%) (5%) (20%) (49%) (9%) (4%) (17%) (18%)
Bank Millennium
(odsetek w danej grupie wiekowej)
260 155 10 425 471 267 18 756 1 181
(50%) (11%) (4%) (20%) (49%) (9%) (4%) (17%) (18%)

[GRI 401-1] Odejścia z pracy – liczba pracowników

Mężczyźni Mężczyźni suma Kobiety Kobiety suma Suma końcowa
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Grupa Banku Millennium 274 325 30 629 461 683 83 1 227 1 856
(odsetek w danej grupie wiekowej) (52%) (21%) (10%) (27%) (46%) (21%) (17%) (26%) (26%)
Bank Millennium 273 304 22 599 449 652 75 1 176 1 775
(odsetek w danej grupie wiekowej) (53%) (22%) (9%) (36%) (47%) (21%) (17%) (26%) (27%)

[GRI 401-1] Wskaźnik fluktuacji*

Mężczyźni Mężczyźni suma Kobiety Kobiety suma Suma końcowa
<30 lat 30-50
lat
>50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Grupa Banku Millennium 8% 3% 1% 4% 8% 3% 2% 4% 4%
Bank Millennium 9% 3% 1% 4% 8% 3% 2% 4% 4%
* Suma nowo zatrudnionych i odejść w danym roku podzielona przez stan zatrudnienia na koniec roku pomnożony przez 12 dla poszczególnych grup wiekowych i w podziale na płeć.

[GRI 202-2] Pracownicy zatrudnieni lokalnie*

Grupa Banku Millennium Bank Millennium
Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Razem
Liczba (i odsetek) pracowników 2 289
(97,7%)
4 664
(98,5%)
6 953
(98,2%)
2 101
(97,7%)
4 399
(98,4%)
6 500
(98,2%)
Liczba (i odsetek) Członków Zarządu i wyższych kierowników 62
(89,9%)
29
(100%)
91
(92,9%)
47
(87%)
23
(100%)
70
(90,9%)
* Z polskim obywatelstwem pracujący w Polsce.

[GRI 405-1] Pracownicy według stanowiska z podziałem na płeć

Grupa Banku Millennium Mężczyźni Mężczyźni suma Kobiety Kobiety suma Suma końcowa
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Zarząd 7 7 7
Wyższa kadra zarządzająca 29 33 62 16 13 29 91
Kadra zarządzająca 12 323 67 402 16 520 88 624 1 026
Pracownicy sprzedaży 355 508 38 901 826 1 762 195 2 783 3 684
Pracownicy techniczni 109 569 128 806 65 708 181 954 1 760
Pozostali pracownicy 55 89 20 164 91 237 19 347 511
Razem 531 1 518 293 2 342 998 3 243 496 4 737 7 079

Bank Millennium Mężczyźni Mężczyźni suma Kobiety Kobiety suma Suma końcowa
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Zarząd 7 7 7
Wyższa kadra zarządzająca 24 23 47 13 10 23 70
Kadra zarządzająca 11 307 53 371 16 487 72 575 946
Pracownicy sprzedaży 353 491 31 875 822 1 736 193 2 751 3 626
Pracownicy techniczni 104 507 104 715 55 631 161 847 1 562
Pozostali pracownicy 48 70 18 136 70 189 14 273 409
Razem 516 1 399 236 2 151 963 3 056 450 4 469 6 620

Wyniki wyszukiwania