Raport finansowy i ESG

Odpowiedzialny pracodawca

Bank Millennium tworzy dobre środowisko pracy dla pracowników niezależnie od płci, wieku, rasy, religii, narodowości, pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności, przekonań politycznych, przynależności związkowej oraz orientacji seksualnej, którzy znajdują tu warunki do rozwoju zawodowego w atmosferze współpracy oraz wzajemnego szacunku.

Bank Millennium zajął drugie miejsce w rankingu Poland’s Best Employers 2021 magazynu Forbes i firmy Statista w kategorii Banki i usługi finansowe. Wśród kryteriów branych pod uwagę były między innymi: rozwój i perspektywy, relacje między pracownikami i zarządzanie oraz zrównoważony rozwój. W 2021 roku Bank Millennium też po raz ósmy z rzędu został uhonorowany tytułem Solidnego Pracodawcy. Tytuł jest dowodem uznania Banku jako instytucji finansowej o stabilnych fundamentach, dbającej o swoich pracowników.

Bank Millennium znalazł się także w rankingu „Europejskich liderów różnorodności 2022”. W zestawieniu opublikowanym przez Financial Times spośród 15 000 firm wyłoniono 850 pracodawców, którzy wspierają i promują różnorodność w swoich organizacjach. Ranking sporządzono na podstawie opinii 100 tysięcy pracowników oraz ekspertów zajmujących się zasobami ludzkimi i rekrutacją. Partnerem merytorycznym projektu jest firma badawcza Statista.

Wyniki wyszukiwania