Raport finansowy i ESG

Obsługa i wsparcie klientów w drugim roku pandemii COVID-19

W 2021 roku Bank udostępnił szereg opisanych wcześniej nowych rozwiązań z zakresu bankowości elektronicznej, wspierających ideę bezpiecznego bankowania z domu oraz aktywnie edukował klientów w zakresie korzystania z usług bankowych online. W 2021 roku Bank udostępnił szereg opisanych wcześniej nowych rozwiązań z zakresu bankowości elektronicznej, wspierających ideę bezpiecznego bankowania z domu oraz aktywnie edukował klientów w zakresie korzystania z usług bankowych online.

Również w obszarze Bankowości Przedsiębiorstw cyfrowa wymiana dokumentów znacząco obniża liczbę spotkań związanych z koniecznością wymiany dokumentów z klientami.

Obsługa w oddziałach odbywa się z zachowaniem obowiązujących wytycznych sanitarnych, w placówkach Banku zastosowane są zabezpieczenia w postaci osłon oraz środków ochrony osobistej.

Od samego początku pandemii Bank brał udział w udostępnianiu publicznych programów pomocy, zajmując się klientami indywidualnymi oraz firmowymi z taką samą troską i uwagą. W 2021 roku, wraz z całym sektorem bankowym, Bank wspierał program pomocowy w ramach Tarczy Finansowej 2.0, udostępniając wnioskowanie o subwencję oraz proces składania oświadczeń o rozliczeniu subwencji.

Bank zapewnia bezpieczne warunki pracy dla pracowników. Działania podejmowane w związku z pandemią, w tym specjalny fundusz wsparcia dla pracowników, opisane są w podrozdziale „Działania kontynuowane w związku z pandemią COVID-19”.

Fundacja Banku Millennium i Bank Millennium już w kwietniu 2020 roku włączyły się w walkę z koronawirusem, przekazując Instytutowi Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, który opracował pierwsze polskie testy na obecność SARS-CoV-2, kwotę 500 000 zł. Więcej na ten temat we wspomnianym wyżej podrozdziale.

Odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych oraz klientów, wynikające m.in. z sytuacji związanej z pandemią, jest program #słuchaMYwspieraMY. Informacje o programie znajdują się w podrozdziale „Akcje charytatywne i wolontariat pracowniczy”.

Finansowanie ze wsparciem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego na tzw. „covidowych” zasadach

Bank Millennium wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizował w 2021 roku 3 programy gwarancyjne dla zabezpieczenia udzielanych firmom kredytów: Gwarancja de minimis, Gwarancja płynnościowa z Funduszu Gwarancji Płynnościowych oraz Gwarancja Biznesmax

Gwarancje de minimis są przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przez cały 2021 rok program funkcjonował na zmienionych zasadach ułatwiających firmom dostęp do kredytu oraz jego spłatę – wydłużeniu uległ okres gwarancji, podwyższono limit kwoty, zrezygnowano z prowizji na rzecz BGK za udzielenie gwarancji oraz umożliwiono zabezpieczenie gwarancją spłaty kredytu w walucie obcej.

Program Gwarancji Biznesmax w obowiązującej w Banku formule dotyczy przede wszystkim finansowania firm nastawionych na realizację projektów przyjaznych środowisku, opisany jest w podrozdziale „Proekologiczne produkty i odpowiedzialne finansowanie”.

Kontynuujemy także realizację wprowadzonego w 2020 roku programu Gwarancji płynnościowych FGP. Stanowi on element rządowej tarczy antykryzysowej i jego celem jest wsparcie płynności finansowej dla średnich i dużych podmiotów gospodarczych. Gwarancje zabezpieczają do 80% kapitału kredytu, przy maksymalnej kwocie gwarancji 200 mln PLN.

Program Gwarancji płynnościowych FGP oraz korzystniejsze warunki programów de minimis i Biznesmax będą dostępne przynajmniej do 30 czerwca 2022 roku.

Spółka Millennium Leasing jako jedna z pierwszych firm w Polsce dołączyła do programu gwarancji BGK dla transakcji leasingowych, zwiększających dostępność finansowania w okresie pandemii dla klientów z segmentu SME.

Wyniki wyszukiwania