Raport finansowy i ESG

Inicjatywy podnoszące świadomość finansową klientów

Edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z usług bankowych online

[GRI FS16] Problem oszustw czy wyłudzeń, w których poszkodowani są klienci banków, dotyczy całego sektora bankowego w Polsce i na świecie. Ponieważ w każdym z tych przypadków kluczowa jest świadomość klientów w zakresie bezpiecznego korzystania z usług finansowych online, banki, w tym Bank Millennium, wspólnie z ZBP oraz indywidulanie, prowadzą intensywną edukację swoich klientów, stale przypominając o zagrożeniach w sieci i konieczności przestrzegania reguł bezpieczeństwa. Na stronie Banku Millennium publikowane są ostrzeżenia i rekomendacje dotyczące zasad bezpieczeństwa. W sytuacji gdy Bank otrzymuje informacje o nowym sposobie oszustwa, natychmiast wysyła klientom ostrzeżenia go dotyczące, opisując metodę działania przestępców i tłumacząc, w jaki sposób można uniknąć zagrożenia. Bank Millennium prowadzi także wiele działań zapobiegawczych i reaguje na każdy sygnał, który może być próbą wyłudzenia informacji lub środków od klientów.

Wraz z początkiem pandemii wyraźnie wzrosła liczba prób wyłudzeń z wykorzystaniem kanałów elektronicznych. Od tego czasu wzmocniliśmy komunikację z treściami edukacyjnymi dla klientów, odświeżyliśmy stronę o bezpiecznym bankowaniu na portalu Banku (w tym opublikowaliśmy cykl filmów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa płatności i cyber-bezpieczeństwa, które uatrakcyjniają przekaz) oraz rozbudowaliśmy sekcję tematyczną w aplikacji mobilnej.

Kampanie edukacyjne dla klientów są prowadzone z wykorzystaniem różnych kanałów:

  • bannery na portalu, w aplikacji mobilnej i Millenecie,
  • wiadomości PUSH w aplikacji mobilnej,
  • wiadomości w skrzynce kontaktowej dostępnej zarówno z poziomu Millenetu, jak i aplikacji,
  • SMS-y do klientów mniej aktywnych w kanałach elektronicznych.

Kampanie są odświeżane regularnie, a dodatkowo komunikacja jest wzmacniania za każdym razem, gdy zaobserwowane zostaną nowe metody działania oszustów lub zintensyfikowane ich ataki na klientów. Plany komunikacji oraz treści są kreowane w wyniku współpracy kilku departamentów, przede wszystkim Departamentu Bezpieczeństwa, Departamentu Bankowości Elektronicznej, Departamentu Jakości oraz Departamentu Wiedzy o Kliencie. Kampanie kierowane są zarówno do ogółu klientów, jak i do wyselekcjonowanych grup w oparciu o przygotowane profile ryzyka. Kampanie cieszą się dużym zainteresowaniem klientów, które wzrasta z miesiąca na miesiąc.

W grudniu 2021 roku Bank zorganizował webinarium szkoleniowe skierowane do pracowników działów finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Poświęcone było dobrym praktykom podnoszącym bezpieczeństwo cyfrowych procesów oraz metodom przeciwdziałania próbom wyłudzeń. Eksperci Banku z zakresu bankowości transakcyjnej oraz ryzyka nadużyć w oparciu o przykłady metod, jakimi posługują się przestępcy pokazali jak identyfikować próby wyłudzeń by uniknąć strat finansowych.

Inne działania edukacyjne skierowane do klientów

Bank Millennium wspiera klientów poprzez działania edukacyjne i dystrybucję informacji o ważnych zmianach mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Bank wydaje comiesięczny biuletyn przedstawiający informacje makroekonomiczne, omawiający zmiany podatkowe oraz opisujący nowe rozwiązania produktowe i systemowe wspierające klientów. Pozostałe działania edukacyjne koncentrowały się wokół wspieranych przez Bank dwóch społeczności – dyrektorów finansowych oraz firm rodzinnych. W ramach Klubu CFO eksperci Banku występowali podczas spotkań bezpośrednich oraz online, dzieląc się wiedzą dotyczącą zmian podatkowych, regulacji prawnych z zakresu zrównoważonego rozwoju, wpływu zmian makroekonomicznych na rozwój biznesu, a także umiejętności miękkich niezbędnych na stanowisku dyrektora finansowego. Natomiast spotkania w ramach Forum Firm Rodzinnych były okazją do przedstawienia przez ekspertów Banku doświadczeń w zakresie analityki klientowskiej oraz budowania doświadczeń klientów w kanałach cyfrowych.

W 2021 roku odbyło się 12 cyklicznych webinariów dla klientów segmentu Prestige/Private oraz wybranej grupy klientów segmentu Detal. Były to spotkania o tematyce inwestycyjnej (rynek, bieżące wydarzenia) oraz przybliżające informacje o produktach i usługach Banku. Na wydarzenia byli także zapraszani eksperci przybliżający uczestnikom zasady bezpiecznego bankowania, trendy rynkowe, nowinki technologiczne, tematy z zakresu ekologii i gospodarki.

Bank systematycznie rozszerza grupę klientów, do których kierowane są spotkania online. W grudniu odbyło się webinarium dla klientów segmentu Detal, organizowane przez Bank Millennium wspólnie z Millennium TFI – jego przewodnim tematem była inflacja oraz sposoby ochrony przed jej wpływem na wartość oszczędności. Millennium TFI regularnie publikuje także podcasty o najważniejszych trendach rynkowych.

Wyniki wyszukiwania