Raport finansowy i ESG

[GRI FS14] Celem Banku jest niwelowanie barier cyfrowych i fizycznych w dostępie do usług finansowych i pozafinansowych. Bank Millennium jest dla klientów nie tylko centrum usług finansowych, ale też pierwszym kanałem dostępu do innych usług, np. w aplikacji mobilnej klient ma możliwość kupienia biletów komunikacji miejskiej, opłacenia miejsca parkingowego czy zakupu ubezpieczenia pojazdu tylko przez zeskanowanie kodu z dowodu rejestracyjnego. Poprzez bankowość internetową możliwy jest również zdalny kontakt z polskimi urzędami. Bank dąży do tego, aby wszyscy klienci, w tym osoby z niepełnosprawnościami, mieli wygodny dostęp do usług finansowych. Dlatego wprowadzono wiele udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących i poruszających się na wózkach.

Image04_1469x530 Image04_1469x530
 • Strona Banku Millennium, system bankowości internetowej Millenet oraz aplikacja mobilna Banku Millennium stale dostosowywane są do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Serwisy są napisane prostym i zrozumiałym dla użytkownika językiem i mogą być odczytywane przez czytniki tekstu. Użytkownik z dysfunkcją wzroku może korzystać ze strony internetowej posługując się klawiaturą – mysz nie jest potrzebna do nawigacji po portalu. Dodatkowo strona wyposażona jest w możliwość powiększania tekstu i przystosowana do czytania w trybie wysokiego kontrastu.
 • Do aplikacji mobilnej użytkownicy telefonów z czytnikami linii papilarnych mogą logować się odciskiem palca. W ten sam sposób mogą też zatwierdzać transakcje kartą w internecie z zabezpieczeniem 3D-Secure. Dodatkowo posiadacze iPhona X i nowszych wersji mogą logować się za pomocą usługi rozpoznawania twarzy FaceID. Aplikacja mobilna dostosowana jest do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących dzięki kompatybilności z usługami ułatwień dostępu, takimi jak Google TalkBack (Android), VoiceOver (iOS), które umożliwiają prezentowanie informacji przy użyciu mowy. W aplikacji Banku klienci mogą też korzystać z pomocy chatbota. Automatyczny asystent, dostępny 24/7, może być wartościowym przewodnikiem w codziennym bankowaniu. W aplikacji mobilnej Banku Millennium klienci mogą korzystać z pomocy Milli, która potrafi nie tylko przywitać się i odpowiedzieć na różne pytania, ale też wykonuje polecenia, takie jak zlecenie przelewu. Tego typu rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję znacząco wpływają na podniesienie inkluzywności usług Banku.
 • Bank Millennium był jedną z pierwszych firm, która zaczęła dostosowywać swoją stronę internetową do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ubiegłych latach za dbanie o dostępność strony internetowej dla osób z niepełnosprawnościami, Bank Millennium został uhonorowany nagrodą „Strona bez barier” przyznaną przez Fundację „Widzialni” w IX edycji konkursu. Za digitalizację usług i bankowość bez barier w kwietniu 2020 roku Bank otrzymał nagrodę w konkursie TOP CDR „Firma odpowiedzialna technologicznie” (1. miejsce w kategorii Digitalizacja oraz nagroda publiczności).
 • W odpowiedzi na zwiększoną potrzebę korzystania z usług online w związku z pandemią na stronie www Banku powstał EDUPORTAL – serwis dostępny pod adresem www.bankmillennium.pl/pierwszykrokonline oraz bezpośrednio ze strony głównej w zakładce „Wsparcie”. Równolegle powstała kampania „Pierwszy krok online”, zachęcająca do korzystania z kanałów cyfrowych. Ważnym elementem Eduportalu są filmiki, które różnią się od dotychczasowych filmów instruktażowych, ponieważ wykorzystano w nich postaci doradców, którzy w jasny i przystępny sposób tłumaczą podstawowe procesy. Obecność żywego człowieka ma w szczególności przełamać bariery u tych użytkowników, którzy preferują osobisty kontakt z doradcą, boją się elementów „automatycznych” czy „zdalnych”. Wybrani aktorzy mają przyjazną fizjonomię, ciepłą barwę i spokojny ton głosu – powoli, krok po kroku tłumaczą, jak zacząć korzystać z Millenetu i aplikacji mobilnej.
 • Aplikacja dla dzieci – w 2021 roku Bank Millennium udostępnił specjalną wersję aplikacji mobilnej dla dzieci w wieku 7-12 lat. Aplikacja jest nie tylko pomocnym gadżetem, ale też narzędziem do wprowadzania dzieci w świat finansów i bezpiecznego korzystania z technologii. Podczas aktywacji aplikacja rozpoznaje użytkownika i dostosowuje wersję do jego wieku. Aplikacja dla dzieci umożliwia płatności telefonem i BLIK. Jest przyjazna dla najmłodszych użytkowników i była projektowana wspólnie z nimi – uproszczone menu, język przyjazny dzieciom, dziecięcy design. Jednocześnie zapewnia rodzicom pełną kontrolę nad wydatkami dziecka, specjalne limity transakcyjne i możliwość blokady karty zarówno przez dziecko, jak i z poziomu aplikacji rodzica. Aplikacja rośnie wraz z dzieckiem. Po ukończeniu 13. roku życia, wersja aplikacji na telefonie jubilata automatycznie zmienia się na obecnie dostępną wersję dla osób w wieku do 18 lat, z większą ilością usług.
 • Bankomaty i wpłatomaty – osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą używać klawiszy numerycznych na klawiaturze zamiast funkcyjnych obok ekranu, dzięki czemu nie muszą sięgać zbyt wysoko. Klawisze numeryczne znajdujące się na klawiaturze bankomatu ułatwiają korzystanie z urządzeń również osobom z niepełnosprawnością wzroku. Po podłączeniu słuchawek można wprowadzać na nich dyspozycje na podstawie komunikatów głosowych. Dodatkowo osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą korzystać ze specjalnego, czarno-białego trybu ekranu, co podnosi poziom kontrastu i czytelność wyświetlanych komunikatów. 100% bankomatów własnych Banku Millennium jest dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Od lipca sieć wpłatomatów powiększyła się o dodatkowe 107 urządzeń (uruchomione zostały funkcje wpłat w bankomatach Euronet zlokalizowanych w placówkach Banku Millennium).
 • Dostęp do placówek, w których występują bariery architektoniczne – niemal 70% oddziałów Banku jest dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Przebudowując i modernizując swoje placówki Bank zwraca uwagę, by bariery architektoniczne zostały zniwelowane.
 • Siedzące stanowiska do obsługi klienta z możliwością podjazdu dla wózków inwalidzkich dostępne są we wszystkich naszych placówkach, a w 190 oddziałach (około 46%) również podczas obsługi gotówkowej.
 • Obsługa telefoniczna – klienci korzystający z infolinii Banku mogą korzystać z funkcji komend głosowych podczas obsługi telefonicznej zamiast używać klawiszy numerycznych telefonu.
 • Udogodnienia w podpisywaniu umów – osoby niewidome czy niedowidzące lub osoby, które nie potrafią czytać, mają możliwość samodzielnego podpisania umowy z Bankiem w obecności dwóch pracowników placówki i – na wyraźne życzenie klienta – także w obecności świadka, będącego osobą zaufaną dla klienta. W takich przypadkach możliwe jest odczytanie umowy przez pracownika placówki i/lub, w przypadku obsługi klienta, który nie pisze, złożenie przez klienta podpisu za pomocą tuszowego odcisku palca.
 • Klienci o szczególnych potrzebach mają prawo otrzymania ogólnych warunków umów oraz regulaminów w formach, które ułatwią im zapoznanie się z ich treścią, np.: dokument przygotowany z wykorzystaniem czcionki o dużym rozmiarze, nagranie audio, plik przygotowany w języku Braile’a.
 • Standardy obsługi osób z niepełnosprawnościami – szczegółowe wytyczne obowiązujące pracowników wszystkich placówek Banku.
 • Bank rozszerza ideę świata bez barier również na inne obszary, w których jest aktywny, m.in. w zakresie mecenatu kultury. Przez udostępnianie filmów kinowych w wersji z audiodeskrypcją podczas Millennium Docs Against Gravity, największego polskiego festiwalu filmów dokumentalnych, ułatwia osobom z niepełnosprawnościami wzroku dostęp do świata kultury.

Przedstawiciele Banku uczestniczą również w pracach Związku Banków Polskich nad zwiększeniem dostępności miejsc i usług dla osób z niepełnosprawnościami.

324324 324324

Dostępność usług Banku 2021 2020 2019 2018 2017
Liczba placówek 440 477 602** 361 355
% placówek z dostępem dla osób z niepełnosprawnością 70% 67% 63%** 72% 91%
Liczba placówek franczyzowych* 215 225 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
% placówek franczyzowych z dostępem dla osób z niepełnosprawnością 40% 39% nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Liczba bankomatów 480 479 498 487 483
% bankomatów z dostępem dla osób z niepełnosprawnością 100% 100% 100% 100% 100%
* Sieć franczyzowa działa w strukturach Banku Millennium przez cały rok od 2020 r. (w poprzednich latach funkcjonowała w ramach ex Euro Banku) .
** Łączne dane dla Banku Millennium i ex Euro Banku, spadek liczby dostępnych oddziałów wynika z połączenia z Euro Bankiem (dane bez sieci franczyzowej).

 

[GRI FS13] Dostęp do usług finansowych na terenach słabo zaludnionych lub słabszych ekonomicznie

Dostęp do usług finansowych na terenach
słabo zaludnionych lub słabszych ekonomicznie
2021 2020 Zmiana
Całkowita liczba punktów dostępu do usług finansowych (łączna liczba placówek własnych, franczyzowych i wysp sprzedażowych w Centrach Handlowych) 655 702 -7%
Liczba punktów dostępu do usług finansowych na obszarach o niskim zaludnieniu* lub w niekorzystnej sytuacji gospodarczej** 217 228 -5%
Odsetek liczby punktów dostępu na obszarach o niskim zaludnieniu lub w niekorzystnej sytuacji 33% 34% -1 pp.
* Województwa o najniższej gęstości zaludnienia w Polsce wg danych GUS to: województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, zachodniopomorskie, lubelskie, opolskie, świętokrzyskie.
** Województwa o najniższej aktywności ekonomicznej w Polsce wg Banku Danych Lokalnych to: lubuskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, świętokrzyskie.

W grudniu 2021 roku Bank Millennium otrzymał Certyfikat „Wrocław bez barier” za udogodnienia w zakresie korzystania z bankowości cyfrowej oraz wdrażanie dostosowań architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami, a także za prowadzenie szkoleń dla personelu z obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Organizatorzy docenili również działania Banku Millennium na rzecz kształtowania marki społecznie odpowiedzialnej, która, jak podano w treści certyfikatu, „stanowi przykład dla sektora usług bankowych i zasługuje na miano Banku bez barier”.

Wyniki wyszukiwania