Raport finansowy i ESG

Bankowość inspirowana ludźmi

Pełna dostępność usług dla wszystkich klientów to priorytet dla Banku Millennium. Bank chce wspierać klientów w realizacji ich planów oraz realnie ułatwiać ich codzienne życie. Od lat wprowadzając rozwiązania opierające się na najnowocześniejszych technologiach Millennium stara się niwelować bariery infrastrukturalne, cyfrowe i fizyczne w dostępie do usług finansowych i pozafinansowych.

W kolejnych rozdziałach sekcji Społeczeństwo piszemy między innymi o:

Wyniki wyszukiwania