Raport finansowy i ESG

[GRI 102-42] W 2021 roku Grupa Banku Millennium, przy wsparciu zewnętrznej firmy doradczej, zweryfikowała listę swoich interesariuszy oraz ich istotność. W procesie aktualizacji nie zidentyfikowano nowych grup interesariuszy. Na potrzeby procesu weryfikacji istotności w dniach 27 sierpnia – 6 września zrealizowano ankietę online, w ramach której wybrani pracownicy Banku Millennium oceniali kolejne kategorie interesariuszy pod kątem ich wpływu na firmę oraz zainteresowania jej działaniami. W obu przypadkach zastosowano skalę 1-10, gdzie 1 oznacza najniższy, a 10 najwyższy poziom wpływu/zainteresowania. W badaniu wzięło udział 24 pracowników, a istotność interesariuszy wyznaczono na podstawie średnich arytmetycznych uzyskanych ocen. Została ona zilustrowana na grafice poniżej.

milleniummatryca2engmatrycainteresariuszy milleniummatryca2engmatrycainteresariuszy

Wyniki wyszukiwania