Raport finansowy i ESG

[GRI 203-1] W 2021 roku Bank kontynuował współpracę z renomowanymi uczelniami, m.in. ze Szkołą Główną Handlową i Uniwersytetem Warszawskim, wspierając uczelnie w podnoszeniu jakości infrastruktury i zmianie modelu funkcjonowania w czasie pandemii, a także studentów i absolwentów w rozwoju kompetencji. Przykładem współpracy jest centrum coworkingu stworzone przez Bank Millennium i SGH. Jest to miejsce spotkań fizycznych lub wirtualnych, networkingu, konsultacji z teoretykami i praktykami biznesu z Uczelni i Banku. Centrum coworkingu służy studentom i absolwentom, którzy założyli lub planują założenie własnego startupu i chcą zderzyć swoje pomysły z rzeczywistością biznesową. W 2021 roku z powodu pandemii większość aktywności zrealizowana została w formie online.

W ramach współpracy ze Szkołą Główną Handlową w roku 2021 Bank Millennium brał udział w konferencji poświęconej tematyce Big Data organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Statystyki. Po raz pierwszy konferencja została zorganizowana w formule on-line, co umożliwiło zwiększenie jej zasięgu i dotarcie do studentów i absolwentów wszystkich uczelni w Polsce. Przedstawiciele Banku Millennium poprowadzili jedną z prezentacji. Bank wziął także udział w 4. edycji konkursu Żagle Biznesu, poświęconego inteligentnym organizacjom. W składzie kapituły konkursu znalazł się przedstawiciel Banku Millennium. W październiku 2021 roku odbyła się prezentacja laureatów w trakcie spotkania Klubu Przedsiębiorców SGH.

Wyniki wyszukiwania