Raport finansowy i ESG

[GRI 103-1], [GRI 103-2], [GRI 103-3], [GRI 203-1], [GRI 413-1] Programy społeczne realizowane są przez Bank Millennium i za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium. Dotyczą edukacji finansowej, mecenatu kultury, edukacji akademickiej i wolontariatu pracowniczego. Już na początku 2020 roku, w związku z wybuchem epidemii, Fundacja Banku Millennium i Bank zaangażowały się w programy pomocowe związane z pracami nad pierwszym polskim testem na obecność koronawirusa Polskiej Akademii nauk oraz wsparcie pracowników na wypadek zarażenia koronawirusem i zaangażowanie to było kontynuowane w 2021 roku. W 2021 roku Bank odświeżył formułę wolontariatu pracowniczego, rozwijając program #słuchaMYwspieraMY, promujący zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności.

Darowizny (D) i
sponsoring (S) w PLN
2021
Grupa BM
2021
Grupa BM
2021
Bank
2021
Bank
2020*
Bank
D S D S D S
Kultura 0 478 101 0 478 101 0 489 649
Edukacja 500 000 0 500 000 0 300 000 30 750
Działania charytatywne 275 522 0 275 522 0 0 0
Sport 0 0 0 0 0 0
Media 0 0 0 0 0 0
Organizacje społeczne 205 198 0 193 580 0 0 0
Związki zawodowe 0 0 0 0 0 0
Inne 50 000 48 484 50 000 45 484 549 000 77 044
Razem 1 030 720 526 585 1 019 102 523 585 849 000 597 443
* W 2020 r. poza Bankiem Millennium inne spółki Grupy Banku Millennium nie poniosły żadnych wydatków na cele zawarte w tabeli.

Wyniki wyszukiwania