Raport finansowy i ESG

Akcje charytatywne i wolontariat pracowniczy

Fundusze na pierwszy polski test na obecność koronawirusa

 

Fundacja Banku Millennium i Bank Millennium już w 2020 roku włączyły się w walkę z koronawirusem, przekazując Instytutowi Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania, który opracował pierwsze polskie testy na obecność SARS-CoV-2, kwotę 500 000 zł. ICHB PAN był pierwszą jednostką naukową w Polsce, która stworzyła laboratorium zajmujące się diagnostyką COVID-19. Prototyp testu, oparty wyłącznie na polskich odczynnikach, powstał po dwóch tygodniach intensywnych prac i wszedł do masowej produkcji, a dzięki wsparciu m.in. Fundacji Banku Millennium możliwe były dalsze badania nad bardziej czułymi generacjami testu. Rok od rozpoczęcia współpracy, w odpowiedzi na trudności z diagnostyką w Wielkopolsce powstał pomysł utworzenia ogólnodostępnego laboratorium diagnostyki molekularnej – PANgen, które zostało otwarte w maju 2021 roku. Laboratorium, które dzięki wspaniałomyślności sponsorów zostało wyposażone w doskonały sprzęt, będzie służyło szeroko rozumianej diagnostyce medycznej tak, aby jak najlepiej wykorzystać technologię, aparaturę oraz doświadczenie osób wywodzących się z Wirusowej Grupy Wsparcia.

123123 123123

Fundusz wsparcia dla pracowników

W kwietniu 2020 roku utworzono Specjalny Fundusz Wsparcia dla Pracowników Grupy Banku Millennium na wypadek zarażenia koronawirusem i konieczności pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji. Środki z niego były na bieżąco udostępniane na wniosek pracowników również w 2021 roku.

#słuchaMYwspieraMY – zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności

[GRI 103-1], [GRI 103-2], [GRI 103-3], [GRI 413-1] Grupa Banku Millennium przykłada dużą wagę do angażowania pracowników w akcje społeczne. Aby umożliwić im realizację własnych pomysłów wolontariackich, uruchomiane są konkursy, w których przyznawane są granty na realizację ciekawych i użytecznych projektów dobroczynnych. W ramach Grupy Banku Millennium zarządzaniem inicjatywami na rzecz społeczności zajmuje się przede wszystkim Fundacja Banku Millennium. W 2021 roku odświeżona została formuła tego typu działań. Program wolontariatu pracowniczego #słuchaMYwspieraMY to konkurs grantowy na projekt wolontariacki przeprowadzony przez pracowników na rzecz osób indywidualnych, organizacji oraz lokalnych społeczności. Program skierowany jest do wszystkich pracowników Grupy Banku Millennium. Inicjatywy są realizowane przez pracowników – od pomysłu i wykonania, aż po rozliczenie i promocję w formie artykułu, fotoreportażu czy materiału wideo w intranecie Banku. W przypadku pomocy osobom indywidualnym Fundacja Banku Millennium oceniała zmianę sytuacji życiowej konkretnej osoby, a w przypadku beneficjentów grupowych wpływu akcji na lokalną społeczność.

 

 

Projekt #słuchaMYwspieraMY nie jest jedynie wsparciem materialnym czy przekazaniem przedmiotów pierwszej potrzeby. Obok środków na realizację projektu znaczenie mają w nim: zaangażowanie, czas spędzony na pomaganiu i własny wkład pracy wolontariuszy. W 2021 roku przyznano granty 21 liderom projektów. W akcjach wzięło udział 139 wolontariuszy oraz członkowie ich rodzin i przyjaciele. Wsparcie otrzymało 2638 beneficjentów – wychowanków placówek społecznych, osób z niepełnosprawnością, przedszkolaków, uczniów, w tym klas integracyjnych i specjalnych, seniorów. Każdy, najdrobniejszy gest i przekazany przedmiot był dokładnie przemyślany, ponieważ wolontariusze bardzo solidnie analizowali historie i okoliczności w jakich znalazły się osoby, którym postanowili pomóc.

100 100

Wsparcie beneficjentów Fundacji Forani

Bank Millennium oraz Millennium Leasing po raz kolejny odpowiedziały na potrzeby lokalnej społeczności przekazując na rzecz beneficjentów Fundacji Forani sprzęt komputerowy i biurowy, który usprawnia pracę i pomaga w nauce zdalnej dzieciom i dorosłym. Sprzęt komputerowy i urządzenia wielofunkcyjne trafiły tym razem do wybranych przez organizację placówek opiekuńczych, medycznych oraz edukacyjnych z województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Wyniki wyszukiwania