Raport finansowy i ESG

Podejście do raportowania

O raporcie

[GRI 102-50] Raport ESG Banku Millennium i Grupy Banku Millennium prezentuje działalność Grupy Banku Millennium za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., chyba że w treści raportu wskazano inaczej. Raport w formie wysłanej na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie został opublikowany w dniu 21 lutego 2022 roku, a niniejsza wersja online została opublikowana 7 kwietnia 2022 roku. [GRI 102-54] Raport został sporządzony zgodnie ze Standardami GRI: opcja „Core” (wykorzystano także sektorowy dodatek do usług finansowych) oraz zgodnie z wymogami raportowania niefinansowego nałożonymi przez znowelizowaną Ustawę o rachunkowości. Raport stanowi sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b Ustawy. Zawarto w nim podsumowanie działalności Grupy Banku Millennium w kontekście zrównoważonego rozwoju, tj. w obszarach: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. [GRI 102-52] Grupa Banku Millennium publikuje raporty w cyklu rocznym. [GRI 102-51] Ostatni raport, sporządzony za rok 2020, opublikowany został w lutym 2021 roku. Pierwszy raport odpowiedzialności społecznej Bank wydał za 2006 rok. [GRI 102-45] W raporcie opisano działalność Banku oraz pozostałych głównych spółek Grupy Banku Millennium (Millennium Leasing, Millennium TFI, Millennium Dom Maklerski, Millennium Bank Hipoteczny, Millennium Goodie). [GRI 102-10] Po połączeniu Banku Millennium z Euro Bankiem w listopadzie 2019 roku, w raportowanym okresie nadal zachodziły istotne zmiany w organizacji, głównie w strukturze zatrudnienia oraz dalszej optymalizacji sieci placówek.

[GRI 102-49] W stosunku do ostatniej publikacji z 2021 roku nie zaszły istotne zmiany w zasięgu i granicach raportowania.
[GRI 102-48] W celu podniesienia jakości obliczeń śladu węglowego wprowadzono zmiany w metodologii za rok 2020 oraz 2021 polegające na usystematyzowaniu stosowanych wskaźników emisji, wykonaniu obliczeń dla energii elektrycznej wg metod location-based (z zastosowaniem wskaźnika emisji średniego dla Polski) oraz market-based (z zastosowaniem wskaźników emisji specyficznych dla sprzedawców energii) oraz zmianie metody obliczeń dla podróży służbowych (zmiany źródła danych z szacunków pokonanego dystansu dla podróży lotniczych i kolejowych na dystans między miastem rozpoczęcia i zakończenia podróży). Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „Emisje gazów cieplarnianych”.

Na skutek zmian zasad rachunkowości wdrożonych w roku 2021 skorygowane zostały dane porównywalne dotyczące kwoty kredytów za rok 2020 przedstawione w zakładce „Wyniki ekonomiczne”.

[GRI 102-56] Raport został poddany weryfikacji zewnętrznej przez firmę Deloitte.

Wyniki wyszukiwania