Raport finansowy i ESG

Relacje z rynkiem kapitałowym

Bank Millennium jest pierwszym polskim bankiem notowanym (od 1992 r.) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualnie Bank jest uczestnikiem Indeksu WIG, WIG 30, mWIG40, WIG Banks i WIG-ESG.

Rzetelna i szybka informacja dla inwestorów

Rzetelne przekazywanie aktualnych informacji na temat strategii, wyników biznesowych oraz finansowych całej Grupy Kapitałowej Banku Millennium jest priorytetem w relacjach z inwestorami. Lista publikowanych przez Grupę Banku Millennium informacji z określeniem częstotliwości i miejsca publikacji znajduje się na stronie internetowej Banku w sekcji „Relacje Inwestorskie”.

Na stronie internetowej znajdują się zawsze aktualne informacje, dotyczące m.in. notowań akcji Banku Millennium na GPW, akcjonariatu spółki, Walnych Zgromadzeń, historii wypłaty dywidendy czy ratingów kredytowych. Znajdują się tam również raporty bieżące i okresowe, prezentacje wynikowe, arkusze.xlsx z kluczowymi informacjami finansowymi oraz inne istotne informacje o Banku. Warto zwrócić uwagę, że strona internetowa jest responsywna, co oznacza, że jest dostosowana do urządzeń mobilnych – tabletów i smartfonów.

[GRI 102-43] Bank wykorzystuje różne kanały komunikacji w celu dotarcia do obecnych i potencjalnych akcjonariuszy. Są to przede wszystkim:

  • okresowe konferencje z udziałem Zarządu na temat kwartalnych wyników Grupy Kapitałowej Banku (4 w ciągu 2021 r.),
  • udział w konferencjach organizowanych dla inwestorów w kraju i za granicą (8)
  • indywidualne i grupowe spotkania z uczestnikami rynku kapitałowego (431 osób),
  • bieżące komunikaty giełdowe (36) i prasowe,
  • dedykowana strona internetowa w portalu Banku poświęcona relacjom inwestorskim,
  • zachęcanie do udziału w dorocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  • kontakty bieżące z uczestnikami rynku (przez e-mail lub telefon).

W ramach realizacji najlepszej praktyki dotyczącej równego dostępu do informacji, od 2006 roku Bank zapewnia nieograniczony dostęp do konferencji przez internet (transmisja wideo w języku polskim i angielskim) i przez telefon. Zapis z każdej konferencji dostępny jest na stronie Banku. Bank zapewnia również transmisję internetową video z obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zapis z obrad wraz z podjętymi uchwałami jest także dostępny na stronie Banku.

Spotkania z uczestnikami rynku kapitałowego 2021 2020 2019 2018 2017
Liczba zorganizowanych spotkań 114 123 168 155 183
Liczba uczestników spotkań 431 434 360 355 373

 

Bank Millennium jest analizowany przez 12 analityków reprezentujących lokalne i międzynarodowe biura maklerskie, którzy publikują swoje raporty i rekomendacje dla akcji Banku Millennium. Pełna lista analityków znajduje się na stronie Banku w zakładce „Analitycy”.

W ciągu 2021 roku biura maklerskie wydały, według wiedzy Banku, 49 rekomendacji dot. akcji Banku Millennium z czego 16 to rekomendacje „Kupuj”, 17 „Trzymaj”, 4 „Neutralnie” i 12 „Sprzedaj”. Na dzień 31 grudnia 2021 r. struktura rekomendacji (nie starszych niż 6 miesięcy) przedstawiała się następująco:

Kupuj Trzymaj Sprzedaj
5 2 2

Wyniki wyszukiwania