Raport finansowy i ESG

[GRI 102-6] Bank działa w skali ogólnopolskiej i nie posiada oddziałów poza granicami Polski. Aktywa ogółem wynoszą 103,9 mld zł. Grupa Banku Millennium obsługuje 2,7 mln aktywnych klientów detalicznych. Jak przystało na lidera doświadczeń klienta w bankowości elektronicznej, liczba aktywnych klientów cyfrowych przekroczyła 2,3 mln (wzrost o 10% r/r), a klientów mobilnych 1,9 mln (wzrost o 16% r/r). Na koniec 2021 roku Bank posiadał 655 oddziałów, w tym 440 własnych i 215 w modelu franczyzowym oraz 480 bankomatów.

2,7 mln

aktywnych klientów detalicznych

[GRI 102-7]
Skala działalności biznesowej
Grupy Banku Millennium
2021 2020 2019 2018 2017
Liczba aktywnych klientów detalicznych (tys.) 2 694 2 633 2 571 1 838 1 635
Liczba aktywnych klientów korporacyjnych (tys.) 8,3 7,8 7,7 7,4 6,9
Liczba własnych i franczyzowych oddziałów 655 702 830 361 355
Liczba bankomatów 480 479 498 487 483
Liczba pracowników (osoby) 7 079 7 645 8 615 6 270 5 945
Liczba dostawców Banku 6 639 6 679 6 352 5 012 5 153
Custom Size – 3 Custom Size – 3

Udział w kluczowych segmentach rynku

Grudzień 2021:

6,1%

Kredyty ogółem

8,2%

Kredyty detaliczne ogółem

5,5%

Depozyty ogółem

8,0%

Wydatki na karty kwartalnie*

5,1%

Sprzedaż leasingu

Grudzień 2020:

6,1%

Kredyty ogółem

8,0%

Kredyty detaliczne ogółem

5,3%

Depozyty ogółem

8,0%

Wydatki na karty kwartalnie*

4,1%

Sprzedaż leasingu

*Dane za 3 kw. 21/3 kw. 20

Wyniki wyszukiwania