Raport finansowy i ESG

[GRI 102-1] Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi klientom ze wszystkich segmentów rynku poprzez sieć placówek, indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną.  Bank został utworzony w 1989 roku jako jeden z pierwszych polskich banków komercyjnych. Dziś jest 7. największym pod względem aktywów bankiem komercyjnym w Polsce. [GRI 102-2] Oferuje usługi klientom indywidualnym (w segmencie detalicznym, Prestige i Bankowości Prywatnej), mikroprzedsiębiorcom, a także małym, średnim i dużym firmom w ramach segmentu Bankowość Przedsiębiorstw. Bank Millennium, łącząc najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkuruje we wszystkich segmentach rynku finansowego. Wieloletnią znajomość polskiego rynku Bank uzupełnia międzynarodową praktyką w dziedzinie finansów wnoszoną przez Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – jeden największych komercyjnych banków w Portugalii, który jest strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium. Przełomową decyzją, która wpłynęła na zwiększenie skali działania i rozwój spółki, było kupno Euro Banku w 2019 roku.

Oddzial1big Oddzial1big

Innowacyjność jest jedną z najważniejszych wartości kultury organizacyjnej Banku Millennium. Od początku działalności Bank wyznacza trendy w polskiej bankowości, np. był pierwszym bankiem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wydawcą pierwszej na polskim rynku karty płatniczej. Dziś spółka jest liderem rynku w obszarze innowacji rozumianych jako nowości technologiczne i udogodnienia procesowe. Priorytetem przy wprowadzaniu kolejnych innowacji niezmiennie jest ułatwianie codziennego życia klientów poprzez oferowanie im wygodnego i intuicyjnego dostępu do usług finansowych i pozafinansowych. Kluczem do wszystkich wprowadzanych przez Bank zmian jest dbałość o najwyższej jakości doświadczenie użytkownika i zrozumienie unikalnych potrzeb różnych grup klientów oraz pełną dostępność usług finansowych.

Bank Millennium, wraz ze swoimi spółkami zależnymi, tworzy Grupę Banku Millennium – jedną z najbardziej nowoczesnych grup finansowych w Polsce. Poza Bankiem, najważniejszymi jej spółkami w 2021 roku były: Millennium Leasing (działalność leasingowa), Millennium Dom Maklerski (działalność brokerska), Millennium TFI (fundusze inwestycyjne) oraz Millennium Bank Hipoteczny. [GRI 102-10] W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na rozpoczęcie działalności w rozumieniu art. 36 ust.1 ustawy Prawo bankowe, Millennium Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna rozpoczął z dniem 14 czerwca 2021 roku prowadzenie działalności operacyjnej. Jego głównym celem jest pozyskiwanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych, których podstawę stanowią wierzytelności z tytułu kredytów hipotecznych przeniesionych z Banku Millennium S.A. Listy zastawne są jednymi z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych na świecie. Przeniesienie wierzytelności pozwala na finansowanie kredytów hipotecznych długoterminowymi listami zastawnymi sukcesywnie zmniejszając niedopasowanie terminów zapadalności aktywów i pasywów.

10 maja 2021 roku Zarządy Banku Millennium i Millennium Domu Maklerskiego podjęły decyzję o planowanym podziale Millennium Domu Maklerskiego, w ramach którego Bank jest spółką przejmującą. Przeniesienie działalności maklerskiej w całości do Banku i integracja usług maklerskich w ramach jednego podmiotu planowane jest w połowie 2022 roku. Zmiana właścicielska nie będzie wymagała od dotychczasowych klientów Domu Maklerskiego ani klientów Banku Millennium żadnych dodatkowych działań. Wszystkie umowy pozostaną bez zmian.

Od 2016 roku Millennium Goodie Spółka z o.o. prowadzi we współpracy z Bankiem innowacyjną, opartą na zaawansowanej technologii platformę smartshoppingową.

Oferta wyżej wymienionych spółek stanowi uzupełnienie usług i produktów oferowanych przez Bank. Częścią Grupy jest także Fundacja Banku Millennium, która od lat wspiera projekty edukacji finansowej i wolontariatu pracowniczego.

[GRI 102-4] Bank i Spółki zależne działają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. [GRI 102-3] Siedzibą centrali Banku jest Warszawa, a część funkcji centralnych wykonywana jest też w Gdańsku i Wrocławiu.

[GRI 102-5] Schemat Grupy Kapitałowej Banku Millennium (stan na 31.12.2021 r.)

millennium-struktura-0802_PL millennium-struktura-0802_PL

Wyniki wyszukiwania