Raport finansowy i ESG

[GRI 102-5] Bank Millennium jest spółką akcyjną notowaną od 1992 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualnie Bank jest uczestnikiem Indeksu WIG, WIG 30, mWIG40, WIG Banks i WIG-ESG.

Akcjonariuszem strategicznym Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues – największy prywatny bank w Portugalii, który posiada 50,1% akcji Banku Millennium. Znaczącymi akcjonariuszami są polskie fundusze emerytalne, w tym Fundusz Emerytalny Nationale-Nederlanden, Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” i Fundusz Emerytalny Aviva, które posiadają więcej niż 5% kapitału akcyjnego.

[GRI 102-10] Akcjonariat Banku Millennium*

*stan na 31.12.2021 i 31.12.2020

Wyniki wyszukiwania