Raport finansowy i ESG

Model biznesowy i model tworzenia wartości

Model biznesowy

Bank Millennium prowadzi działalność w oparciu o model biznesowy bazujący na pięciu filarach:

millenium-model_25022022 millenium-model_25022022

Jesteśmy najbardziej klientocentrycznym bankiem, który nieustannie się rozwija. Chcemy być najbardziej spersonalizowanym bankiem na skalę masową

Jesteśmy liderem cyfrowej bankowości, oferując połączenie szerokiego zakresu dotarcia i wysokiej jakości usług.

Jesteśmy jednym z najszybciej rosnących banków w zakresie pozyskiwania klientów z główną relacją.

Mamy wiodący efektywny kosztowo model biznesowy, zbudowany na najnowszej technologii i elastyczny pod kątem zmian i wzrostu skali Banku.

Posiadamy elastyczny model operacyjny, kulturę organizacyjną umożliwiającą szybkie reagowanie oraz kompetencje cyfrowe i analizy danych.

[GRI 102-16] Fundamentem modelu biznesowego są wartości firmy: budowanie relacji opartych na zaufaniu, pasja do jakości i innowacyjności, rozwój pracowników i promowanie współpracy oraz ambicja, by zawsze mierzyć wyżej

misja_wizja misja_wizja

Model tworzenia wartości

Kapitały, które posiada Grupa Banku Millennium, pozwalają na rozwój biznesu z jednoczesnym tworzeniem wartości dla Interesariuszy.

Kapitały Grupy Banku Millennium…

 • 97,2 mld zł zobowiązania ogółem Grupy
 • 6,7 mld zł środki własne Grupy
 • 103,9 mld zł aktywa ogółem Grupy

Przyjazne miejsce pracy, nastawienie na rozwój pracowników, dbałość o różnorodność.

 • 7 079 – liczba pracowników Grupy
 • 38,9 – średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika Grupy rocznie
 • Obowiązkowe szkolenia z Kodeksu Etycznego
 • Laureaci licznych konkursów z zakresu jakości obsługi
 • Nowoczesna infrastruktura, przyjazne środowisku rozwiązania w siedzibach

Kultura szybkiego reagowania na zmiany (agility), nowoczesna infrastruktura i systemy IT, cyfryzacja i optymalizacja procesów pozwalające na tworzenie innowacyjnych produktów i oferowanie wysokiej jakości usług, efektywność kosztowa organizacji.

 • Nastawienie na rozwój i innowacje, z pełnym zrozumieniem potrzeb klienta
 • Aktywny rozwój usług otwartej bankowości
 • 46,2% wskaźnik koszty/dochody Grupy
 • Ograniczanie zużycia zasobów, dbałość o obniżanie poziomu emisyjności budynków

Inwestycje w nowe rozwiązania technologiczne i innowacje, większość rozwoju IT wewnątrz Banku, wewnętrzny start-up goodie, wewnętrzny zespół UX Design.

 • Nowa strategia biznesowa na lata 2022-2024 – kwestie ESG są jej częścią
 • System bankowości internetowej Millenet oraz aplikacja mobilna są projektowane z myślą o użytkownikach i wspólnie z nimi, w duchu podejścia Human-Centred Design
 • Współpraca z uczelniami
 • Rozbudowany program szkoleń wewnętrznych

 

Jakość relacji z otoczeniem, reputacja Banku, bezpieczeństwo transakcji, zwiększanie świadomości finansowej społeczeństwa.

 • 94% klientów detalicznych zadowolonych z usług Banku
 • Blisko 1,6 mln zł przekazane przez Grupę Banku Millennium na darowizny i sponsoring w 2021 roku
 • Działania edukacyjne dla klientów zakresie bezpieczeństwa cyfrowego
 • Programy edukacji finansowej Fundacji Banku Millennium oraz wsparcie społeczności lokalnych w ramach wolontariatu pracowniczego

…pozwalają na rozwój biznesu poprzez:

 • Optymalizację i cyfryzację procesów
 • Umożliwienie dostępu do usług pozabankowych
 • Kreowanie kultury pracy umożliwiającej szybkie reagowanie na zmiany
 • Wprowadzanie produktów i usług bankowych ułatwiających codzienne życie
 • Stworzenie inteligentnej platformy zakupowej goodie
 • Rozwój organiczny i synergie po połączeniu z Euro Bankiem

...i tworzą wartość dla Interesariuszy:

Bankowość dla wszystkich – brak barier fizycznych, infrastrukturalnych i cyfrowych

 • Stały rozwój usług bankowości internetowej i mobilnej
 • 70% oddziałów dostępnych dla osób z niepełnosprawnością
 • 100% bankomatów dostępnych dla osób z niepełnosprawnością
 • Nagroda „Wrocław bez barier” dla Banku Millennium
 • Złoty listek CSR tygodnika „Polityka” – nagroda dla firm o najwyższych standardach odpowiedzialności społecznej

Pozabankowe funkcjonalności cyfrowe, np. e-administracja

 • Ponad 1 mln klientów z dostępem do e-administracji. Aplikacja mobilna jako centrum zarządzania codziennymi sprawami, nie tylko finansowymi

Wysoka jakość usług

 • 51 – NPS dla klientów detalicznych
 • Najlepszy Bank w Polsce w 2021 roku wg magazynu „Global Finance”
 • W ostatniej edycji rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” Bank Millennium zajął pierwsze miejsce w kategorii głównej „Bank dla Kowalskiego” i drugie miejsce w kategorii „Bankowość zdalna”

Wskaźnik fluktuacji

 • 4% – wskaźnik fluktuacji

Edukacja i rozwój

 • Millennium Campus – program rozwoju wiedzy i kompetencji, którego celem jest wspieranie wzrostu innowacyjności w organizacji. Propozycja udziału w programie kierowana jest do wszystkich pracowników.

Poszanowanie różnorodności

 • Bank został ujęty w rankingu „Europejskich liderów różnorodności 2022”. W najnowszym zestawieniu Financial Times z 15 tysięcy europejskich firm wyłoniono 850 pracodawców, którzy wspierają i promują różnorodność w swoich organizacjach.

Rentowność

 • 13,6 – zwrot z kapitału ROE (skorygowany o istotne zdarzenia jednorazowe)

Solidna baza kapitałowa

 • 17,1% – TCR (łączny wskaźnik kapitałowy)

Wysokie standardy zarządzania ESG

 • Członek WIG-ESG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przestrzeganie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW i Zasad Ładu Korporacyjnego

Etyczna współpraca

 • 83% zapłaconych faktur w przedziale do 30 dni

Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw

 • 100% nowo zawieranych umów z klauzulą zobowiązującą dostawców do stosowania zasad Kodeksu Etycznego Grupy Banku Millennium

Fundusz wsparcia dla pracowników

 • 1 mln zł w Specjalnym Funduszu Wsparcia dla Pracowników Grupy Banku Millennium na wypadek zarażenia COVID-19 (zasilenie środkami Banku) – fundusz utworzony w 2020 roku, środki z niego udostępniane na bieżąco także w 2021 roku.

Edukacja finansowa

 • W listopadzie i grudniu 2021 roku, w ramach siódmej już edycji projektu „Finansowy Elementarz”, Fundacja Banku Millennium przeprowadziła 200 warsztatów, odwiedzając 54 przedszkola.
 • W spotkaniach wzięło udział ponad 5 tysięcy przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat.

Promocja kultury

 • Bank Millennium jest mecenasem festiwalu filmów dokumentalnych Millennium Docs Against Gravity od 16 lat i podpisał porozumienie o przedłużeniu współpracy na lata 2022-2024.
 • We wrześniu 2021 roku odbyła się 18. edycja festiwalu Millennium Docs Against Gravity, po raz drugi w historii w formule hybrydowej. Hybrydowa edycja festiwalu w 2021 roku przyciągnęła łącznie 134 000 widzów.
 • Nagroda Złoty Dźwigacz Kultury za mecenat nad festiwalem Sacrum Profanum

Minimalizacja wpływu na środowisko

 • Cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych określone w nowej strategii biznesowej
 • Ograniczanie zużycia zasobów i emisyjności zajmowanych budynków
 • Od wdrożenia Autoryzacji Mobilnej klienci wykonali około 1,6 mln operacji, co pozwoliło zrezygnować z papierowych wydruków i zaoszczędzić 32 tys. ryz papieru
 • Nowa siedziba centrali we Wrocławiu, spełniająca wysokie ekologiczne standardy
 • Modelowy ekologiczny oddział w Gdańsku

Wyniki wyszukiwania