Raport finansowy i ESG

Solidne wyniki
biznesowe 2021

Zakończyliśmy rok jako jeszcze bardziej cyfrowy bank.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Rok 2021
i nadchodzące wyzwania

Zrealizowaliśmy
ambitne cele
biznesowe

LIST PREZESA

W 2021 roku osiągnęliśmy dobre wyniki operacyjne i biznesowe, aktywnie zarządzając i łagodząc ryzyka związane z działalnością bankową. Był to rok wysokiego wzrostu detalicznej akcji kredytowej, do czego przyczyniła się rekordowa sprzedaż nowych kredytów hipotecznych oraz ożywienie w sprzedaży pożyczek gotówkowych. Jak przystało na lidera doświadczeń klienta w świecie cyfrowym, liczba aktywnych klientów bankowości elektronicznej przekroczyła 2,3 mln (wzrost o 10% r/r), a klientów mobilnych 1,9 mln (wzrost o 16% r/r).

Joao Bras Jorge
Prezes Zarządu Banku Millennium

Rok 2021 przyniósł stopniowe odbudowanie się działalności biznesowej i w rezultacie rekordowy wynik operacyjny (bez kosztów związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych) w 4kw21. Grupa poniosła na poziomie skonsolidowanym stratę netto w wysokości 1 332 mln zł (wynik raportowany). Wynik netto roku 2021 skorygowany o jednorazowe zdarzenia, koszty związane z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych, dodatnią aktualizację wyceny akcji Visa oraz rezerwę na sądową sprawę dotyczącą ekspozycji z sektora przedsiębiorstw, wyniósł 1 123 mln zł, +46% r/r. Skorygowany zwrot z kapitału (ang. ROE) wyniósł 13,8% w porównaniu z 8,4% w roku 2020.

Więcej
 • +5% r/r

  Wyniki operacyjny przed kosztami rezerw

 • +11% r/r

  Wzrost prowizji i opłat

 • -6% r/r

  Redukcja kosztów

 • 13,8% r/r

  Skorygowane ROE

Ponadrynkowy poziom wzrostu kredytów (kredyty netto +7% r/r) pomimo szybkiej redukcji portfela walutowych kredytów hipotecznych; solidne wartości produkcji kredytów detalicznych odegrały tu kluczową rolę, ale 4% wzrost r/r całego portfela kredytów przedsiębiorstw (wzrost portfela leasingowego o 7% r/r wart podkreślenia) również miał pozytywny wkład.

Więcej
 • +7% r/r

  Kredyty netto

 • +33% r/r

  Kredyty hipoteczne (wypłaty)

 • -28% r/r

  Portfel walutowych kredytów hipotecznych brutto

 • +21% r/r

  Pożyczki gotówkowe (wypłaty)

Poprawa efektywności kosztowej w wyniku stałego wzrostu ucyfrowienia naszego biznesu, jak również relacji z klientami i silnej odpowiedzi kosztowej na presje przychodowe na początku roku.

Więcej
 • -8%

  Oddziały bankowe

 • +10% r/r

  Klienci cyfrowi

 • 39,4% r/r

  Koszty/dochody*

  * skorygowany; 43,5% w roku 2020

Wskaźniki kapitałowe obniżyły się w ciągu roku (skonsolidowany TCR: 17,1%/T1: 14,0% w porównaniu z odpowiednio 19,5%/16,5% na koniec roku poprzedniego) jednakże potencjał absorbcji ryzyka pozostał na bezpiecznym wysokim poziomie (3,1-3,5 pkt. proc. nadwyżki T1/TCR; 2,1%-2,8% bufora walutowego T1/TCR).

Depozyty klientów istotnie wzrosły w ciągu roku (+12% r/r) z depozytami korporacyjnymi rosnącymi o 29% r/r i depozytami detalicznymi rosnącymi 6%; płynność Banku pozostawała na bardzo komfortowym poziomie ze wskaźnikiem kredyty/depozyty w wys. 86,0% w porównaniu do 90% na koniec roku 2020.

Więcej
 • 17,1%

  TCR

 • 14,0%

  T1

 • 86%

  Kredyty/depozyty

 • 150%

  LCR

Najwyższa jakość obsługi

Tworzenie spersonalizowanych, dostępnych dla wszystkich usług to nasza pasja i zarazem przewaga konkurencyjna.

 • Sukces mierzony satysfakcją klientów

  Przykładamy szczególną wagę do tego, jak oceniane jest doświadczenie kontaktu z naszym bankiem. W 2021 roku wskaźnik Net Promoter Score (NPS) wśród klientów detalicznych osiągnął wartość 51.

  WIĘCEJ
 • Jesteśmy przyjaznym bankiem

  „Przyjazny Bank Newsweeka" to jeden z kluczowych rankingów wskazujących liderów sektora bankowego w zakresie jakości obsługi. W 2021 roku zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii głównej „Bank dla Kowalskiego” i drugie miejsce w kategorii „Bankowość zdalna”.

  WIĘCEJ

Dostępność dzięki innowacyjności

W projektowaniu nowoczesnych rozwiązań inspirują nas ludzie i ich potrzeby. Nasza aplikacja mobilna to wygodne centrum zarządzania codziennymi sprawami.

 • Bankowość bez barier

  Dzięki nowoczesnym technologiom ułatwiamy dostęp do usług bankowych oraz pozafinansowych, niwelując bariery infrastrukturalne i cyfrowe.

  WIĘCEJ
 • Usprawnienia dzięki otwartej bankowości

  Wykorzystujemy potencjał otwartej bankowości i projektujemy usługi, które dają jeszcze większe możliwości i ułatwienia naszym klientom. Nasze rozwiązania zostały docenione w międzynarodowych rankingach.

  WIĘCEJ

Strategia inspirowana ludźmi

Strategia „Inspirują nas ludzie” na lata 2022-24 wskazuje drogę do inteligentnego wzrostu oraz poprawy zyskowności z zachowaniem fundamentu naszej działalności, którym jest nieustanna dbałość o klienta.

 • Chcemy zwiększyć liczbę aktywnych klientów

  Planujemy dalsze, znaczące zwiększenie liczby aktywnych klientów detalicznych do poziomu ponad 3 mln w 2024 roku.

 • Wzrost biznesu oprzemy na innowacyjnych rozwiązaniach

  odpowiadających na zmieniające się oczekiwania klientów. Zaoferujemy klientom jeszcze silniejszą personalizację produktów oraz cyfryzację modelu sprzedaży i obsługi.

 • Zwiększymy rentowność i wydajność

  Zamierzamy osiągnąć 50% wzrost całkowitych przychodów wykorzystując dynamiczny rozwój rynku i trendy wpływające na stopy procentowe.

  WIĘCEJ

Wyniki wyszukiwania