Raport finansowy
i ESG 2020

ESG w Banku Millennium

Podstawą określającą podejście Banku Millennium do kwestii ESG i zrównoważonego rozwoju jest deklaracja na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), którą bank podpisał w 2017 roku.

Bank dołączył do koalicji biznesu, administracji państwowej i organizacji pozarządowych na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce, której inicjatorem było Ministerstwo Rozwoju. Polska perspektywa opisana została w rządowej Strategii i jej założeniem jest zrównoważony rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym.

sdg_700px__2_-1 sdg_700px__2_-1

Bank uznaje wszystkie 17 przyjętych w ramach dokumentu celów za istotne, w szczególności najwyższą uwagę przykłada do realizacji zadań: ekonomicznych (8. Wzrost gospodarczy i godna praca, 9. Innowacyjność, przemysł i infrastruktura, 4. Dobra jakość edukacji), społecznych (3. Dobre zdrowie i jakość życia, 5. Równość płci), środowiskowych, czyli 13. Działania w dziedzinie klimatu oraz 17. Partnerstwo na rzecz celów.

Główne aspekty zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju zostały ujęte w Strategii Grupy Banku Millennium i wdrożone w poszczególnych obszarach działalności Banku i Spółek.

Millenium-Grafy-2019_klinet-pracownik-spole-PL-21 (1) Millenium-Grafy-2019_klinet-pracownik-spole-PL-21 (1)

Bank Millennium jest także sygnatariuszem Karty Różnorodności – zobowiązania podpisanego przez organizacje, które dążą do wyeliminowania dyskryminacji w miejscu pracy i działają na rzecz tworzenia i promocji różnorodności.

W kwestiach ekologii i ochrony klimatu Bank kieruje się polityką środowiskową określającą własne proekologiczne działania, podejście do finansowania inwestycji oraz edukacji ekologicznej.

Stosowanie przez Bank zasad zrównoważonego rozwoju zostało potwierdzone w zewnętrznych ocenach. Od 2010 roku Bank jest notowany w indeksie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie skupiającym spółki wypełniające najwyższe standardy społecznej odpowiedzialności biznesu. W latach 2010-2019 Bank należał do Respect Index, a od 2019 roku należy do indeksu WIG-ESG, który jest tworzony przez nadanie spółkom dodatkowej wagi, jaką jest ocena ESG (Environmental, Social and Governance) wydawana przez globalną firmę Sustainalytics, oraz oceny ładu korporacyjnego przeprowadzanej przez GPW.

Za aktywność w sferze zrównoważonego rozwoju Bank Millennium w 2020 roku otrzymał m. in. Złoty Listek CSR w rankingu tygodnika Polityka oraz znalazł się na drugim miejscu rankingu „Liderzy Klimatyczni Polska 2021” magazynu Forbes.

Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii i kryzysu ekonomicznego. Bank podjął wiele działań zmierzających do ochrony zdrowia pracowników, klientów i lokalnej społeczności, jednocześnie dbając o utrzymanie zdolności operacyjnej i płynnego zarządzania finansami klientów.

Fundacja Banku Millennium i Bank Millennium już w kwietniu włączyły się w walkę z koronawirusem, przekazując Instytutowi Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania, który opracował pierwsze polskie testy na obecność SARS-CoV-2, darowiznę w wysokości 500 000 zł. Testy weszły do masowej produkcji, a Instytut prowadzi dalsze prace badawczo-rozwojowe nad testami nowej generacji.

Bank utworzył także specjalny Fundusz z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji pracowników Grupy Banku Millennium, którzy zachorowali na koronawirusa.

Jedną z najważniejszych wartości Banku Millennium jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi. Usługi uwzględniające oczekiwania klientów projektowane są w oparciu o ich opinie i analizę potrzeb z wykorzystaniem nowoczesnych metod, takich jak ekonomia behawioralna, service design czy badania UX.

Celem Banku jako firmy odpowiedzialnej społecznie jest niwelowanie barier w dostępie do usług finansowych i pozafinansowych dla osób w wieku starszym i osób z niepełnosprawnościami, które stanowią znaczącą, i powiększającą się, część społeczeństwa. Zgodnie z informacją podaną przez Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych w zależności od przyjętego kryterium poziomu ograniczeń populacja osób niepełnosprawnych w Polsce może liczyć od 4,9 mln do 7,7 mln osób. Statystyki demograficzne wskazują także na fakt, iż Polska jest starzejącym się społeczeństwem. Dlatego Bank Millennium wprowadza wiele udogodnień, oferuje nie tylko ułatwienia w dostępie do oddziałów, bankomatów, serwisu telefonicznego, sposobu obsługi, ale również kanałów cyfrowych, które w dzisiejszych czasach nabierają coraz większego znaczenia w zarządzaniu finansami i organizowaniu codziennych spraw.

Strona internetowa Banku Millennium, system bankowości internetowej Millenet oraz aplikacja mobilna Banku Millennium stale dostosowywane są do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Serwisy są napisane prostym i zrozumiałym dla użytkownika językiem i mogą być odczytywane przez czytniki tekstu. Użytkownik z dysfunkcją wzroku może korzystać ze strony internetowej posługując się wyłącznie klawiaturą (bez konieczności korzystania z myszy do nawigacji po portalu). Dodatkowo, strona wyposażona jest w możliwość powiększania tekstu i przystosowana do czytania w trybie wysokiego kontrastu. Do aplikacji mobilnej użytkownicy telefonów z czytnikami linii papilarnych mogą logować się odciskiem palca. W ten sam sposób mogą też zatwierdzać transakcje kartą w Internecie z zabezpieczeniem 3D-Secure. Dodatkowo posiadacze iPhone’a X i nowszych wersji mogą logować się za pomocą usługi rozpoznawania twarzy FaceID. Aplikacja mobilna dostosowana jest do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących dzięki kompatybilności z usługami ułatwień dostępu, takimi jak Google TalkBack (Android), VoiceOver (iOS), które umożliwiają prezentowanie informacji przy użyciu mowy. Bank Millennium był jedną z pierwszych firm, która dostosowała swoją stronę internetową do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ubiegłych latach za dbanie o dostępność strony internetowej dla osób z niepełnosprawnościami, Bank Millennium został uhonorowany nagrodą „Strona bez barier” przyznaną przez Fundację „Widzialni”. Natomiast za digitalizację usług i bankowość bez barier w kwietniu 2020 roku Bank otrzymał nagrodę w konkursie „Firma odpowiedzialna technologicznie”.

Ważnym celem Banku jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu także w sferze usług niefinansowych. Zwiększając dostęp do rozwiązań mobilnych, m.in. e-administracji, zakupu biletów komunikacji, płacenia za parkingi czy przejazdy autostradą, Bank umożliwia dostęp do usług bankowych i pozabankowych w każdym miejscu i czasie.

W odpowiedzi na zwiększoną potrzebę korzystania z usług online w związku z pandemią na stronie internetowej Banku powstał portal edukacyjny Eduportal (serwis dostępny pod adresem www.bankmillennium.pl/pierwszykrokonline oraz bezpośrednio ze strony głównej w zakładce „Wsparcie”) oraz kampania „Pierwszy krok online”, zachęcająca do korzystania z kanałów cyfrowych, tłumacząca jak zacząć korzystać z Millenetu i aplikacji mobilnej.

Wszystkie własne bankomaty oraz ponad 70% oddziałów Banku Millennium jest dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przebudowując i modernizując swoje placówki Bank zwraca uwagę, by bariery architektoniczne zostały zniwelowane. Siedzące stanowiska do obsługi klienta z możliwością podjazdu dla wózków inwalidzkich dostępne są w blisko 300 oddziałach (ponad 60%). Klienci korzystający z infolinii Banku mogą korzystać z funkcji komend głosowych zamiast używać klawiszy numerycznych telefonu.

Bank Millennium rozszerza ideę społeczności bez barier również na inicjatywy, w których uczestniczy. W 2020, już drugi rok z rzędu podczas festiwalu filmów dokumentalnych Millennium Docs Against Gravity, którego sponsorem głównym jest Bank Millennium, wybrane filmy były dostępne w wersji z audiodeskrypcją i wersją lektorską, ułatwiającą osobom z niepełnosprawnościami wzroku dostęp do świata kultury.

Bank zapewnienia atrakcyjne warunki pracy, rozwoju i wsparcia socjalnego. Oferuje programy dla pracujących rodziców, możliwość udziału w działaniach charytatywnych i wolontariacie pracowniczym. Ze względu na pandemię wiele aktywności zostało ograniczonych w 2020 roku. Bank skupił się na zapewnieniu pracownikom bezpiecznych warunków pracy, w tym pracy zdalnej. Przeprowadził też modernizację biur i oświetlenia w głównej siedzibie by podnieść komfort pracy. W ramach ograniczeń wspiera również rozwój pasji Pracowników w projektach sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. Bank jest także sygnatariuszem Karty Różnorodności. Szczegółowe informacje o polityce kadrowej Grupy Banku Millennium znajdują się w rozdziale 8 niniejszego raportu pt. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

Bank Millennium współpracuje z wieloma partnerami biznesowymi jako nabywca dóbr i usług z różnorodnych segmentów rynku. Główni kontrahenci świadczą usługi związane z najmem i obsługą oddziałów i powierzchni biurowych, usług i zakupu sprzętu IT, usług ochrony i marketingu. Zasady współpracy z dostawcami Banku Millennium są opisane w „Instrukcji wyboru dostawców i realizacji zakupów”. Definiuje ona m.in. organizację procesu zakupowego, role poszczególnych uczestników procesu oraz kryteria wyboru dostawców. Wyłanianie dostawców odbywa się w ramach przetargów, co pozwala zastosować obiektywne kryteria wyboru. Aby zapewnić przejrzystość procesu zakupowego, oceny merytoryczne i komercyjne ofert dokonywane są przez niezależne jednostki Banku.

Programy społeczne

Programy społeczne realizowane są przez Fundację Banku Millennium („Fundacja”) i w 2020 roku koncentrowały się na edukacji finansowej dzieci w wieku przedszkolnym oraz przygotowaniu poradników dla rodziców zainteresowanych samodzielnym prowadzeniem zajęć.

Fundacja Banku Millennium od 2016 roku prowadzi autorski program edukacji finansowej najmłodszych, pod nazwą „Finansowy Elementarz”. W 2020 roku mimo pandemii Fundacja kontynuowała program Finansowy Elementarz, nadając mu nowy format. Ze względu na sytuację epidemiczną dotychczas prowadzone zajęcia w przedszkolach zostały zawieszone do odwołania, jednak Fundacja zadbała o dostępność w Internecie materiałów edukacyjnych, które mogą być wykorzystane zarówno przez pracowników przedszkoli, jak i rodziców. Fundacja stworzyła serię nowoczesnych materiałów edukacyjnych online.

Fundacja Banku Millennium w 2020 roku zamówiła i przeanalizowała wyniki badania opinii rodziców dzieci w wieku przedszkolnym nt. edukacji finansowej (badanie zostało przeprowadzone przez instytut GfK dla Fundacji Banku Millennium w maju 2020 roku na ogólnopolskiej próbie 1 000 rodziców dzieci w wieku 3-7 lat, z wykorzystaniem metodyki CAWI). Rezultaty badania potwierdzają, iż koncentracja aktywności Fundacji na edukacji najmłodszych dzieci jest dobrym wyborem. W badaniu 65% rodziców dzieci w wieku przedszkolnym stwierdziło, iż im wcześniej rozpoczęta edukacja finansowa dzieci, tym lepiej radzą one sobie w dorosłym życiu w sytuacjach kryzysu, takich jak obecny kryzys wywołany przez koronawirusa. Kierując się wspomnianymi wynikami badania opinii, Fundacja Banku Millennium wprowadziła nowy cykl porad dla rodziców o edukacji finansowej przedszkolaków, który nazwała – Poradnik dla rodziców „Jak uczyć dzieci finansów”. Celem programu jest nauka dobrych nawyków związanych z oszczędzaniem, szacunkiem dla pracy i pieniędzy. Materiały zostały przygotowane przez pracowników Banku we współpracy z ekspertem w dziedzinie psychologii i pedagogiki.

Sponsoring kultury

Bank Millennium od ponad 30 lat wspiera przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu ogólnopolskim, ale i lokalnym. Jest mecenasem kultury 360°, ponieważ promuje sztukę w niemal wszystkich jej formach, m.in.: muzykę, malarstwo, rzeźbę, film, teatr, fotografię, literaturę i performance. Sięga po kulturę niszową i popularną. Jest z założenia partnerem długodystansowym.

Najważniejszy projekt kulturalny 2020 roku, którego mecenasem jest Bank to Millennium Docs Against Gravity Film Festiwal. To największy festiwal światowego filmu dokumentalnego w Polsce i liczący się festiwal w świecie. Bank Millennium jest partnerem festiwalu od 15 lat, a w 2016 roku objął mecenat tytularny. Ze względu na trwającą pandemię, zeszłoroczna 17. edycja festiwalu została przełożona na jesień 2020 roku, niemniej jeszcze w maju, w okresie lockdownu, zorganizowane zostało specjalne wydarzenie DOCS AGAINST ISOLATION, podczas którego widzowie mogli obejrzeć online 50 filmów z poprzednich edycji, z czego połowę w ramach wolnego dostępu. We wrześniu 2020 roku odbyła się 17. edycja festiwalu Millennium Docs Against Gravity, po raz pierwszy w historii w formule hybrydowej. Bank Millennium wraz z organizatorem festiwalu wyszli naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom wszystkich odbiorców kultury oferując im dostęp do 150 filmów dokumentalnych z całego świata w salach kinowych w siedmiu miastach oraz w przestrzeni wirtualnej. Nie zabrakło też wydarzeń towarzyszących. Hybrydowa edycja Festiwalu przyciągnęła rekordową widownię 170 000 widzów. Dyrektor festiwalu został uhonorowany prestiżową nagrodą Paszport „Polityki” za hybrydową formę wydarzenia.

Kolejnym projektem kulturalnym wspieranym od wielu lat przez Bank Millennium jest festiwal muzyki współczesnej Sacrum Profanum. Z jego organizatorem – Krakowskim Biurem Festiwalowym, (KBF) Bank współpracuje już od 2012 roku. W 2020 roku KBF wraz z Bankiem Millennium wytyczyli nowe ścieżki w zakresie formy i formuły, przenosząc wydarzenie w całości do sieci. 18. edycja festiwalu raz pierwszy w swojej historii odbyła się online – na platformie Play Kraków.

Wspieranie innowacyjności

W ramach działalności społecznej Bank Millennium analizuje trendy dotyczące innowacyjności w otoczeniu rynkowym. Eksperci z Banku corocznie opracowują raport „Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów”, który opisuje dysproporcje w rozwoju innowacyjności w polskich województwach. „Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów” stanowi merytoryczny wkład Banku do publicznej debaty na temat czynników warunkujących rozwój regionów w Polsce oraz zmniejszających się nierówności między nimi. W 2020 roku ukazała się piąta edycja raportu. Wiodącym tematem tej edycji badania, oprócz danych statystycznych, były ograniczenia, ale i szanse wynikające z kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Tradycyjnie do skomentowania wyników w poszczególnych regionach zaproszeni zostali eksperci i praktycy z obszaru biznesu, nauki, instytucji rządowych i pozarządowych. Podzielili się swoimi doświadczeniami na temat tego, co pomaga i przeszkadza w rozwoju nowatorskich przedsięwzięć, w jaki sposób pandemia zmieniła podejście do innowacyjności oraz jak wspierać jej rozwój w drugiej połowie 2020 roku. Raport stanowi tym samym cenne źródło wiedzy dla władz samorządowych na temat wyrównywania szans regionów w Polsce.

Wspieranie edukacji akademickiej

W 2020 roku Bank kontynuował współpracę z renomowanymi uczelniami, m.in. ze Szkołą Główną Handlową i Uniwersytetem Warszawskim wspierając uczelnie w podnoszeniu jakości infrastruktury i zmianie modelu funkcjonowania w czasie pandemii, a także studentów i absolwentów w rozwoju kompetencji. Przykładem współpracy jest centrum coworkingu stworzone przez Bank Millennium i SGH. Jest to miejsce spotkań fizycznych lub wirtualnych, networkingu, konsultacji z teoretykami i praktykami biznesu z uczelni i banku. Centrum coworkingu służy studentom i absolwentom, którzy założyli lub planują założenie własnego startupu i chcą zderzyć swoje pomysły z rzeczywistością biznesową. Z powodu pandemii większość aktywności zrealizowana została w formie online.

Kolejnym przykładem współdziałania jest program stypendialny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Camões i Banku Millennium. Bank ufundował stypendium dla najlepszego studenta studiów licencjackich z portugalistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendia są fundowane przez Bank od 2013 roku.

Działania na rzecz środowiska są integralną częścią strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Banku Millennium, który podejmuje wiele inicjatyw na rzecz ograniczania lub wyeliminowania negatywnych wpływów na środowisko naturalne. Bank określił swoje podejście do tych kwestii w „Polityce środowiskowej Grupy Banku Millennium”. Dokument określa trzy główne obszary działalności proekologicznej: własne proekologiczne działania mające na celu zredukowanie zużycia materiałów, energii, wody i paliw oraz edukację ekologiczną klientów, kontrahentów i pracowników, a także podejście do finansowania inwestycji, przy czym warto podkreślić, że historycznie zaangażowanie w finansowanie sektora wydobycia węgla i energetyki węglowej Banku było znacząco niższe niż średnia dla sektora bankowego.

Od 2011 roku Grupa raportuje informacje dotyczące własnego wpływu na środowisko, w tym dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych, poszerza wiedzę na ten temat uczestnicząc w konsultacjach, konferencjach i warsztatach eksperckich (organizowanych np. przez WWF, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, czy Konfederację Lewiatan) oraz uczestniczy w pracach Związku Banków Polskich. W 2020 roku Bank Millennium zajął drugie miejsce w rankingu „Liderzy Klimatyczni Polska 2021” magazynu Forbes z wynikiem 34% rocznej redukcji intensywności emisji gazów cieplarnianych. Jest tym samym pierwszym bankiem w rankingu z najlepszym wynikiem. Ranking został stworzony poprzez obliczenie rocznej skumulowanej stopy redukcji gazów cieplarnianych (CARR), skorygowanej o przychody.

Ponadto Bank przeprowadził wiele działań zmierzających do ograniczenia wykorzystania energii, wody i innych materiałów oraz zmodernizował pomieszczenia w głównej siedzibie zgodnie z proekologicznym podejściem. Jedną z ważniejszych inicjatyw była wymiana oświetlenia na bardziej energooszczędne, dzięki czemu zmniejszył zużycie energii na ten cel o 54% w stosunku do poprzedniego roku i ograniczył emisję CO2 o kolejne blisko 500 ton rocznie. Bank korzysta z oferty polskich firm, by uniknąć niepotrzebnych i szkodliwych dla środowiska transportów. Wnętrza wyposaża w większą ilość roślin poprawiających jakość powietrza. W głównych siedzibach Banku zamontowane są perlatory, które dzięki napowietrzaniu strumienia wody pozwalają na oszczędzenie jej zużycia nawet o 80%. Bank stosuje także rozwiązania systemowe pozwalające działać urządzeniom w systemie programów czasowych tak, aby ograniczać ich pracę, a tym samym zużywaną energię. Wszystkie oddziały Banku są wyposażone w panele zewnętrzne w technologii LED, wraz z czasowymi harmonogramami świecenia, co zmniejsza zużycie energii nawet o połowę w stosunku do innego typu oświetlenia. Oprócz gotowych i certyfikowanych rozwiązań Bank Millennium projektuje i wdraża własne działania poprawiające jakość i czystość środowiska. Należą do nich m.in. segregacja odpadów i szereg działań podnoszących świadomość na temat ochrony środowiska wśród pracowników. Bank zachęca pracowników do segregowania odpadów i recycklingu. Dodatkowo systematycznie zwiększa liczbę miejsc parkingowych do rowerów by zachęcić pracowników do korzystania z bardziej ekologicznych form transportu.

Informacje dotyczące realizacji przez Bank działań powiązanych z ESG i zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu są zawarte w części niefinansowej Raportu Banku Millennium za 2020 rok. Raport jest przygotowany zgodnie z wytycznymi znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości, międzynarodowymi wytycznymi raportowania Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards, rekomendacjami Unii Europejskiej w kwestiach raportowania informacji związanych z klimatem oraz podlegał niezależnej, zewnętrznej weryfikacji przez firmę Deloitte. W raporcie zaprezentowane zostaną kluczowe aspekty wpływu Banku na zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy w odniesieniu do głównych grup Interesariuszy: Klientów, Pracowników, Akcjonariuszy, Partnerów Biznesowych, Społeczeństwa oraz Środowiska Naturalnego.

Wyniki wyszukiwania