Raport finansowy
i ESG 2020

Zmiany kursu akcji

Przez większą cześć 2020 roku kurs akcji Banku, podobnie jak banków z grupy rówieśniczej, pozostawał pod presją związaną z obawami inwestorów co do negatywnych ekonomicznych skutków pandemii COVID-19 oraz ryzyka prawnego związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi.

Raport_2018-054 Raport_2018-054

O ile po spadku cen akcji w marcu/na początku kwietnia, w następnych miesiącach zanotowano szybką odbudowę cen akcji wielu spółek i sektorów, banki pozostały w tyle. Było to częściowo spowodowane negatywnym wpływem obniżek stóp procentowych na wyniki sektora. Indeks WIG-Banki oraz kurs akcji Banku Millennium osiągnęły najniższy poziom pod koniec października. Koniec roku przyniósł mocne odreagowanie kursów na fali optymizmu wynikającego z szybszego niż wcześniej oczekiwano ukończenia badań nad opracowaniem szczepionki przeciw COVID-19. W rezultacie, WIG-Banki oraz kurs akcji Banku Millennium zakończyły rok na poziomach zbliżonych do tych z połowy marca, jednakże ciągle poniżej tych z końca roku 2019.

Rok 2020 przyniósł spadki wszystkich głównych indeksów. Główny indeks WIG spadł o 1%, indeks największych spółek WIG 20 spadł o 8% a WIG-Banki, indeks akcji banków, spadł o 30%. W tym samym czasie kurs akcji Banku Millennium spadł o 44%.

W 2020 roczny średni, dzienny obrót akcjami Banku Millennium (6,8 mln zł) był o 13% wyższy, niż w tym samy okresie roku ubiegłego.

Wskaźniki rynkowe 30.12.2020* 28.12.2019* Zmiana r/r
Liczba akcji Banku (w tys.) 1 213 117 1 213 117 0.00%
Średnie dzienne obroty w skali roku (w tys. zł) 6 832 6 068 12,6%
Cena akcji Banku (zł) 3,27 5,85 (44,1%)
Wartość rynkowa Banku (mln zł) 3 967 7 097 (44,1%)
WIG Banki 4 765 6 768 (29,6%)
WIG20 1 984 2 150 (7,7%)
WIG30 2 313 2 472 (6,5%)
WIG – indeks główny 57 026 57 833 (1,4%)
(*) ostatni dzień notowań w 2020r. i 2019r.

 

Akcje Banku Millennium są uczestnikiem następujących indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: WIG, WIG Banki, WIG 30, mWIG 40, WIG Poland oraz WIG-ESG.

Wyniki wyszukiwania