Raport finansowy
i ESG 2020

Ratingi Banku Millennium

30 września 2020 roku agencja ratingowa Moody's zakończyła okresowy przegląd sytuacji finansowej Banku Millennium oraz pozostawiła ratingi banku na niezmienionym poziomie.

W dniu 5 października 2020 roku agencja ratingowa Fitch potwierdziła długoterminowy rating Banku Millennium na poziomie BBB- oraz rating rentowności (Viability Rating – VR) na poziomie bbb-. Perspektywa pozostała stabilna.

Ratingi Banku, na dzień 30 września 2020 roku, przedstawiono w poniższej tabeli.

Rating MOODY’S FITCH
Długoterminowy rating depozytowy/IDR Baa1
(perspektywa stabilna)
BBB-
(perspektywa stabilna)
Krajowy długoterminowy IDR A(pol)
(perspektywa stabilna)
Krótkoterminowy rating depozytowy Prime-2 F-3
Rentowność / indywidualny rating BCA baa3 bbb-
Rating ryzyka kontrahenta (CRR) A3/Prime-2
Rating wsparcia 4

Wyniki wyszukiwania