Raport finansowy
i ESG 2020

Informacje o prowadzonej działalności powierniczej

Na dzień 31.12.2020 r. Departament Powierniczy Banku Millennium S.A. prowadził 13 440 rachunków, na których zdeponowane były aktywa o łącznej wartości 32,5 mld PLN. Przychody netto na działalności powierniczej za rok 2020 wyniosły 6,8 mln PLN (z czego 2,8 mln PLN pochodziło od Spółek Grupy). Ponadto Departament Powierniczy pełnił funkcję Banku Depozytariusza dla 24 funduszy inwestycyjnych z czego 21 z grupy Millennium TFI S.A.

Wyniki wyszukiwania