Raport finansowy
i ESG 2020

Otoczenie społeczne

[GRI 102-42]
Interesariusze Grupy zostali wybrani w procesie mapowania przeprowadzonym w oparciu o wyniki wewnętrznej ankiety określającej skalę wpływu poszczególnych Interesariuszy na Bank oraz wpływu Banku na Interesariuszy. O wypełnienie ankiety poproszono kierujących działami firmy, które w największym stopniu związane są z realizacją polityki CSR i kwestiami ESG.

Wyłoniono w ten sposób kluczowych Interesariuszy Grupy Banku Millennium. Są nimi Klienci, Pracownicy, Inwestorzy, Partnerzy biznesowi, Otoczenie społeczne, Regulatorzy i Nadzór Rynku oraz Środowisko naturalne (organizacje działające w tym obszarze).

Millennium-mapa-interesariuszy-14-1024x795-1 Millennium-mapa-interesariuszy-14-1024x795-1

[GRI 102-40] Interesariusze Grupy Banku Millennium

Interesariusze-banku-PL Interesariusze-banku-PL

Wyniki wyszukiwania