Raport finansowy
i ESG 2020

Wspieranie innowacyjności

W ramach działalności społecznej Bank Millennium analizuje trendy dotyczące innowacyjności w otoczeniu rynkowym.

Eksperci Banku corocznie opracowują i udostępniają publicznie raport „Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów”, który opisuje podobieństwa i różnice w rozwoju innowacyjności polskich województw. „Indeks Millennium” jest wkładem w publiczną debatę na temat czynników warunkujących rozwój regionów w Polsce oraz zmniejszających nierówności między nimi. W 2020 roku ukazała się piąta edycja raportu. Wiodącym tematem tegorocznego badania, oprócz zrankingowanych danych statystycznych, są ograniczenia i szanse wynikające z kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Tradycyjnie do skomentowania wyników w poszczególnych regionach zaproszono ekspertów praktyków z obszaru biznesu, nauki, instytucji rządowych i pozarządowych. Podzielili się oni swoimi doświadczeniami na temat tego, co pomaga i przeszkadza w rozwoju nowatorskich przedsięwzięć, w jaki sposób pandemia zmieniła podejście do innowacyjności oraz jak wspierać rozwój innowacyjności w drugiej połowie 2020 roku. Tegoroczny raport i zawarte w nim komentarze są istotnym głosem w publicznej debacie o innowacyjności w erze koronawirusa i tego, w jaki sposób zmieniło się ono w porównaniu z sytuacją sprzed marca 2020 roku.

Wyniki wyszukiwania