Raport finansowy
i ESG 2020

Programy dla studentów

Bank oferuje możliwości zatrudnienia zarówno dla doświadczonych specjalistów jak i dla młodych ludzi bez dużej praktyki zawodowej. Nasza organizacja od wielu lat zwraca szczególną uwagę na promowanie Banku jako atrakcyjnego miejsca pracy dla studentów poprzez dedykowane temu specjalne programy praktyk, współpracę z kołami naukowymi oraz uczelniami wyższymi. W tym roku, pomimo zaplanowania programu praktyk i współpracy ze środowiskiem akademickim, z uwagi na pandemię i przejście w tryb pracy zdalnej, podjęliśmy trudną decyzję o wstrzymaniu lub ograniczeniu aktywności w tym obszarze.

Centrum-coworkingu-SGH-2 Centrum-coworkingu-SGH-2

Współpraca z uczelniami

Bank współpracuje z renomowanymi uczelniami, m.in. w Uniwersytetem Warszawskim i Szkołą Główną Handlową. Jednym z przykładów współpracy jest członkostwo w Klubie Partnerów SGH i merytoryczna aktywność w życiu akademickim oraz stworzenie pierwszego na SGH centrum coworkingu. Jest to miejsce spotkań, networkingu, konsultacji z teoretykami i praktykami biznesu z uczelni i Banku. Centrum coworkingu umożliwia swobodną pracę studentom i absolwentom, którzy założyli lub planują założenie własnego startupu i chcą zderzyć swoje pomysły z rzeczywistością biznesową.

W ramach współpracy z SGH Bank Millennium kontynuuje również współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym Statystyki, z którym realizuje flagowe projekty oraz warsztaty merytoryczne dla członków Koła.

Z powodu pandemii większość aktywności realizowana jest w nowej formie on-line.

Bank wspiera rozwój międzykulturowy studentów

Od 2013 roku, współpracując z Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Camões, Bank Millennium funduje stypendia dla najlepszych studentów studiów licencjackich z portugalistyki na Uniwersytecie Warszawskim. W 2020 roku ufundowane przez Millennium stypendium pozwoliło zwyciężczyni wyjechać do Portugalii, by jeszcze lepiej poznać jej kulturę i język. Bank widzi szczególną rolę w tworzeniu szans edukacyjnych, które zbliżają do siebie oba kraje i służą wzajemnemu poznaniu. Wspieranie uzdolnionej młodzieży akademickiej to najlepsza inwestycja w przyszłość.

Wyniki wyszukiwania