Raport finansowy
i ESG 2020

Działalność społeczna

[GRI 103-1, 103-2, 103-3, 203-1]
Programy społeczne realizowane są głównie za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i dotyczą edukacji finansowej.

Bank wspiera również wydarzenia kulturalne i edukację akademicką oraz programy promujące innowacyjność. W 2020 roku, na niespotykaną do tej pory skalę Fundacja Banku Millennium i Bank zaangażowały się w programy pomocowe związane z pracami nad pierwszym polskim testem na obecność koronawirusa oraz wsparcie pracowników na wypadek zarażenia koronawirusem.

Darowizny (D) i sponsoring (S) przyznane przez Bank (zł)** 2020*) 2019 2018 2017
D S D S D S D S
Kultura 0 489 649 0 752 667 0 797 983 0 558 848
Edukacja 300 000 30 750 278 256 18 560 776 500 394 215 21 500 219 836
Charytatywne 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport 0 0 0 0 0 0 0 0
Media 0 0 0 0 0 0 0 0
Organizacje społeczne 0 0 0 0 0 0 0 0
Związki zawodowe 0 0 0 0 0 0 0 0
Inne 549 000 77 044 508 655 145678 487 005 332 191 566 059 211 812
Razem 849 000 597 443 786 911 916904 1 263 505 1 524 389 587 559 990 495

Wyniki wyszukiwania