Raport finansowy
i ESG 2020

Działalność społeczna

[GRI 103-1, 103-2, 103-3, 203-1]
Programy społeczne realizowane są głównie za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i dotyczą edukacji finansowej.

Bank wspiera również wydarzenia kulturalne i edukację akademicką oraz programy promujące innowacyjność. W 2020 roku, na niespotykaną do tej pory skalę Fundacja Banku Millennium i Bank zaangażowały się w programy pomocowe związane z pracami nad pierwszym polskim testem na obecność koronawirusa oraz wsparcie pracowników na wypadek zarażenia koronawirusem.

Darowizny (D) i sponsoring (S) przyznane przez Bank (zł) 2020 2019 2018 2017
D S D S D S D S
Kultura 489 649 752 667 797 983 558 848
Edukacja 300 000 30 750 278 256 18 560 776 500 394 215 21 500 219 836
Charytatywne
Inne 549 000 77 044 508 655 145678 487 005 332 191 566 059 211 812
Razem 849 000 597 443 786 911 916904 1 263 505 1 524 389 587 559 990 495

Wyniki wyszukiwania