Raport finansowy
i ESG 2020

Działania podjęte w związku z pandemią COVID-19

W dniu 3 marca 2020 roku Zarząd Banku powołał Zespół Koordynacji Działań ds. pandemii COVID-19, który od momentu powołania spotyka się regularnie raportując plan działania i status poszczególnych zadań do Zarządu Banku.

IMGP1993 IMGP1993

Zespołu Koordynacji Działań ds. pandemii COVID-19 skupia w swoim składzie przedstawicieli wszystkich obszarów Banku.

Obszar działań zespołu obejmuje:

  • bieżące monitorowanie sytuacji w kraju, dostosowywanie działań Banku do aktualnych wytycznych rządu,
  • organizacja pracy Banku w czasie pandemii,
  • zapewnienie środków higieny dla Oddziałów i HQ (środki dezynfekcji, regularna dezynfekcja przestrzeni biurowej, rękawiczki, maseczki, przyłbice, plexi, itp.),
  • działania prewencyjne prowadzące do minimalizacji liczby zakażeń pracowników i klientów Banku,
  • wyposażenie wszystkich pracowników krytycznych z punktu widzenia ciągłości Banku w laptopy i telefony komórkowe, praca zdalna wszystkich osób krytycznych,
  • umożliwienie pracy zdalnej pozostałym pracownikom,
  • bieżącą komunikację do pracowników, jak zachowywać się w obecnej sytuacji, jak dbać o higienę,
  • restrykcyjne monitorowanie jakichkolwiek zachorowań pracowników, wsparcie pracowników i ich rodzin.

Zespół Koordynacji Działań ds. pandemii COVID-19 na bieżąco dostosowywał działania Banku do aktualnej sytuacji pandemicznej w kraju. Realizacja prac była regularnie monitorowana na cyklicznych spotkaniach zespołu, a także raportowana na spotkaniach Zarządu. Więcej szczegółów na temat podjętych aktywności w rozdziale II. MILLENNIUM W DOBIE KORONAWIRUSA.

Wyniki wyszukiwania