Raport finansowy
i ESG 2020

Świadczenia socjalne

[GRI 401-2]
Pracownikom Grupy Banku Millennium oferowane są takie same świadczenia socjalne i rzeczowe bez względu na rodzaj umowy o pracę (na czas określony/nieokreślony) i wymiar czasu pracy (część etatu/pełen etat).

IMGP2554 IMGP2554

Wysokość i zakres świadczeń są uzależnione od sytuacji życiowej i materialnej pracownika. Prywatna opieka medyczna oferowana jest pracownikom zatrudnionym w wymiarze minimum pół etatu, a jej zakres jest zróżnicowany w zależności od zajmowanego stanowiska.

Działalność socjalną w Banku reguluje „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”. Zgodnie z Regulaminem, Bank realizuje poniższe inicjatywy:

  • formy wypoczynku, działalność kulturalną, sportową, rekreacyjną i turystyczną,
  • organizowanie imprez i spotkań grupowych itp.,
  • pomoc rzeczową lub pieniężna,
  • pomoc finansową udzielaną w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub życiowej (bezzwrotne zapomogi pieniężne), również w sytuacjach stanów nadzwyczajnych lub występowania zagrożeń epidemiologicznych.

Spółki korzystają z oferty świadczeń socjalnych oferowanych przez Bank, ale finansują je z własnych Funduszy Świadczeń Socjalnych.

Program prywatnej opieki medycznej umożliwia wszystkim pracownikom Grupy w równym stopniu dostęp do podstawowych i specjalistycznych konsultacji medycznych, szczegółowych badań diagnostycznych i programów profilaktycznych.

Bank i Spółki w ramach pomocy socjalnej oferują zapomogi dla pracowników, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej czy życiowej.

Przyznane świadczenia dla pracowników Banku 2020 2019 2018 2017
Zapomogi (zł) 388 550 316 800 452 200 502 000
Liczba pracowników, którzy dostali zapomogi 120 100 133 144

Pracownicy mają możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie na preferencyjnych warunkach. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje życie i zdrowie ubezpieczonego oraz jego bliskich. Do wyboru jest sześć wariantów ubezpieczenia, dzięki czemu każdy może je dostosować ofertę swoich potrzeb.

Ubezpieczenia na życie Bank 2020 Grupa 2020 Bank 2019 Grupa 2019 Bank 2018 Grupa 2018 Bank 2017 Grupa 2017
Liczba i % pracowników, którzy skorzystali z oferty 2 840
(45%)
2 982
(44%)
2 915
(49%)
3 067
(48%)
2 940
(50%)
3 100
(49%)
3 034
(55%)
3 207
(54%)

Głównym celem zajęć jest zapewnienie wszystkim pracownikom szerokiego dostępu do różnorodnych form aktywności sportowo-rekreacyjnych. Zajęcia sportowe realizowane są w ramach karty MultiSport, która w sposób kompleksowy zapewnia pracownikom dostęp do zróżnicowanych aktywności sportowych, takich jak basen, siłownia, fitness, squash, jak również nauka tańca czy ścianka wspinaczkowa. Korzystając z karty pracownik ma możliwości prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia. Dodatkowo pracownik może wykupić na specjalnie wynegocjowanych warunkach cenowych kartę dla swoich bliskich.

Dla pracowników preferujących inne formy spędzania wolnego czasu przeznaczona jest oferta biletów do kina do wykorzystania w dużych multipleksach i kinach lokalnych z niekomercyjnym repertuarem. Oferta zajęć jest przygotowana w taki sposób, aby każdy z Pracowników po godzinach pracy mógł skorzystać, stosownie do swoich zainteresowań i preferencji, z szerokiej gamy dostępnych na rynku usług sportowych czy rekreacyjnych.

Przed Świętami Bożego Narodzenia pracownicy mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci świadczenia świątecznego. Wysokość świadczenia jest zróżnicowana, uzależniona od sytuacji socjalnej pracownika.

Pandemia postawiła przed Bankiem konieczność wypracowania nowych rozwiązań. W 2020 roku nie była możliwa realizacja takich przedsięwzięć socjalnych jak wycieczki i wyjazdy oraz spotkania, które od wielu lat Bank organizował dla pracowników. Dlatego do formuły Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzono dwa nowe świadczenia gotówkowe: świadczenie edukacyjne w ramach programu „Rodzice na Tak” i świadczenie dla osób o niskich przychodach. Jest to przede wszystkim odpowiedź na potrzeby rodziców związane ze zdalną edukacją dzieci, koniecznością zakupu komputerów i pomocy naukowych do nauki w domu. Większość środków była skierowana na finansowe wsparcie socjalne pracowników, w tym na wsparcie edukacji zdalnej dzieci i młodzieży.

W obliczu rozwijającej się pandemii koronawirusa Zarząd Banku Millennium zadecydował o utworzeniu Specjalnego Funduszu Wsparcia Pracowników. Fundusz został zasilony kwotą 1 000 000 zł ze środków Banku. Z funduszu jest realizowana pomoc finansowa w postaci bezzwrotnej zapomogi pieniężnej w przypadkach zachorowania na koronawirusa pracownika Grupy Banku Millennium oraz członka najbliższej rodziny (małżonków, partnerów, dzieci).  Wysokość wsparcia uzależniana jest od potrzeb przedstawionych przez pracownika we wniosku.

Wyniki wyszukiwania