Raport finansowy
i ESG 2020

Przyjazne miejsce pracy

Oprócz zapewnienia atrakcyjnych warunków pracy, rozwoju i wsparcia socjalnego, Bank Millennium oferuje możliwość powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, udziału w działaniach charytatywnych, wolontariacie pracowniczym, zajęciach sportowych i kulturalnych.

Grupa Banku Millennium Mężczyźni Kobiety Razem 2020 Razem 2019* Razem 2018
Pracownicy, którzy skorzystali z urlopu 4 468 472 272 259
Wrócili do pracy po zakończeniu urlopu 4 434 438 235 226
Byli zatrudnieni 12 miesięcy po powrocie z urlopu 2 196 198 222 208
Odsetek powrotów do pracy po urlopie 100% 93% 93% 86% 87%
Odsetek zatrzymanych w Banku pracowników, którzy powrócili z urlopu 100% 84% 84% 83% 79%

Bank Millennium Mężczyźni Kobiety Razem 2020 Razem 2019* Razem 2018
Pracownicy, którzy skorzystali z urlopu 4 455 459 265 252
Wrócili do pracy po zakończeniu urlopu 4 422 426 231 222
Byli zatrudnieni 12 miesięcy po powrocie z urlopu 2 193 195 179 202
Odsetek powrotów do pracy po urlopie 100% 93% 93% 87% 88%
Odsetek zatrzymanych w Banku pracowników, którzy powrócili z urlopu 100% 84% 84% 81% 79%
*brak danych dla Euro Banku

Pracowników Grupy Banku Millennium obowiązuje jeden z następujących systemów czasu pracy: stały (podstawowy), zmianowy, zadaniowy lub równoważony. Dobór systemu jest uzależniony od rodzaju, organizacji i miejsca wykonywania pracy oraz od wymogów biznesowych w konkretnym obszarze.

Na wniosek pracownika, przełożony może ustalić mu indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach obejmującego go systemu. W ramach indywidualnych ustaleń możliwe jest też zdalne świadczenie pracy. O ile umożliwiają to warunki działalności prowadzonej przez Grupę w danym obszarze, pracownicy mogą pracować w niepełnym wymiarze etatu. Z takiego rozwiązania korzysta także wielu pracowników posiadających uprawnienia rodzicielskie.

Dodatkowo stosowane są rozwiązania umożliwiające pracownikom pracę zdalną, związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Są one opisane szerzej w punkcie 3.1. Działania podjęte w związku z pandemią COVID-19.

[GRI FS16] Mimo pandemii bankowi wolontariusze kontynuowali projekt „Finansowy Elementarz” (program edukacji finansowej przedszkolaków) nadając mu nowy format. Ze względu na sytuację epidemiczną dotychczas prowadzone zajęcia w przedszkolach zostały zawieszone do odwołania, jednak Fundacja Banku Millennium zadbała o dostępność w internecie materiałów edukacyjnych, które mogą być wykorzystane zarówno przez pracowników przedszkoli, jak i rodziców. Wolontariusze stworzyli m.in. serię nowoczesnych materiałów edukacyjnych online udostępnionych na kanale YouTube oraz stronie internetowej Fundacji. Więcej szczegółów w rozdziale „Działalność społeczna”.

W maju, podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa pracownicy Grupy Banku Millennium dbali o dobrą kondycję ciała i umysłu w ramach specjalnej kampanii “Zadbaj o siebie w maju”. Akcja profilaktyki zdrowia była realizowana we wszystkich wewnętrznych kanałach społecznościowych Banku. Przez miesiąc każdy mógł skorzystać z porad specjalistów z poradni LUX MED, wziąć udział w czatach z psychologiem, a także relaksować się oglądając bezpłatnie filmy dokumentalne, gotując lub biorąc udział w specjalnych lekcjach jogi online. W majową kampanię dbania o siebie zaangażowali się wszyscy pracownicy Banku, motywując się w te sposób do jeszcze większej aktywności.

Wyniki wyszukiwania