Raport finansowy
i ESG 2020

Ocena pracowników

[GRI 404-3]
Wszyscy pracownicy Banku, z wyłączeniem tych, którzy przebywają na długookresowych zwolnieniach i urlopach, podlegają okresowym ocenom pracy.

IMGP2387 IMGP2387

Bank Millennium posiada „Instrukcję przeprowadzania oceny pracowników w Banku Millennium S.A.”, która zawiera wytyczne dotyczące tworzenia zasad oceny pracowników w odniesieniu do jej różnych form tzn. w szczególności oceny wyników pracy czy kompetencji. Ocena dokonywana jest według wcześniej komunikowanych, obiektywnych kryteriów. Okres oraz kryteria oceny pracownika są dostosowane do jego charakteru pracy i odnoszą się do postaw ważnych w codziennej pracy: współpracy, zaangażowania, jakości, efektywność oraz umiejętności menadżerskich.

Okresowe oceny pracowników mogą stanowić podstawę do:

  • opracowywania opinii o pracowniku, promocji, przesunięć między jednostkami organizacyjnymi, zmiany zakresu zadań i odpowiedzialności, przygotowywania indywidualnych planów rozwoju zawodowego,
  • przygotowania planów szkoleń specjalistycznych i szkoleń rozwojowych,
  • decyzji o zmianie warunków zatrudnienia i kontynuacji zatrudnienia,
  • określenia rekomendacji premiowej, w przypadku przyznania puli premiowej dla jednostki organizacyjnej.

Ocena wyników pracy będąca podstawą dla rekomendacji wartości składnika zmiennego jest prowadzona w taki sposób, aby zapobiegać wynagradzaniu złych wyników.

Oprócz kryteriów związanych z efektywnością i jakością oceniający uwzględniają postawę Pracownika wobec ograniczania ryzyka, w szczególności w zakresie rzetelnego raportowania o zagrożeniach.

System oceny pozwala zarówno na porównywanie efektów pracy pomiędzy pracownikami jak również osiąganie postawionych celów. Kilkuetapowy proces ewaluacji sprzyja transparentności oraz wyważeniu oceny danego pracownika.

W przypadku sił sprzedaży coraz większą uwagę skupia się na budowaniu długookresowych i stabilnych relacji z klientami oraz na dbałości o jakość portfela kredytowego.

Awanse stanowiskowe*

Grupa Banku Millennium Mężczyźni Kobiety Razem
Wyższa kadra zarządzająca 10% 21% 13%
Kadra zarządzająca 24% 27% 26%
Pracownicy sprzedaży 20% 19% 20%
Pracownicy techniczni 24% 16% 20%
Pozostali pracownicy 39% 30% 33%
Razem 23% 21% 22%

Bank Millennium Mężczyźni Kobiety Razem
Wyższa kadra zarządzająca 13% 26% 17%
Kadra zarządzająca 26% 28% 27%
Pracownicy sprzedaży 20% 19% 19%
Pracownicy techniczni 27% 17% 22%
Pozostali pracownicy 45% 36% 39%
Razem 25% 21% 23%
* % pracowników w danej grupie, którzy otrzymali awans

 

Wyniki wyszukiwania