Raport finansowy
i ESG 2020

Tabela zgodności z ustawą o rachunkowości

Obowiązkowe pozycje z Ustawy o Rachunkowości Grupa (str.) Bank (str.)
Opis modelu biznesowego link link
Opis polityki dotyczącej zagadnienia przeciwdziałania korupcji link link
Istotne ryzyka negatywnie wpływające na zagadnienie przeciwdziałania korupcji. link link
Opis polityki dotyczącej zagadnienia praw człowieka. link link
Istotne ryzyka negatywnie wpływające na zagadnienie praw człowieka. link link
Opis polityki dotyczącej zagadnień społecznych. link, link, link link, link, link
Istotne ryzyka negatywnie wpływające na zagadnienia społeczne. link link
Opis polityki dotyczącej zagadnień pracowniczych. link link
Istotne ryzyka negatywnie wpływające na zagadnienia pracownicze. link, link link, link
Opis polityki dotyczącej zagadnień środowiskowych. link link
Istotne ryzyka negatywnie wpływające na zagadnienia środowiskowe. link, link link, link

Wyniki wyszukiwania