Raport finansowy
i ESG 2020

Zdrowie pracowników i klientów priorytetem

W trosce o bezpieczeństwo pracowników i klientów Bank wprowadził specjalne procedury mające na celu ochronę ich zdrowia, zapewnienie dostępności usług i pełnej operacyjności Banku.

M2020-131 M2020-131

Powołano zespół, którego celem było wdrażanie procedur związanych z organizacją pracy chroniącą pracowników przed ryzykiem zarażenia się wirusem, który monitorował sytuację, rekomendacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) i Ministerstwa Zdrowia oraz podejmował stosowne działania.

 • Bank aktywnie promował i informował klientów o sposobach bezpiecznego bankowania bez wychodzenia z domu. W emitowanej reklamie zachęcał do tego również Radek Kotarski. Zgodnie z ideą #zostanwdomu, Radek nakręcił spot samodzielnie, we własnym mieszkaniu.
 • Prezes Banku Millennium w specjalnych listach kierowanych do klientów i publikowanych w kanałach elektronicznych banku, zachęcał do dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo oraz do korzystania z usług banku zdalnie, bez wychodzenia z domu.
 • Funkcjonowanie Banku zostało przeorganizowane w taki sposób, by mógł nieprzerwanie oferować swoje usługi w placówkach z jednoczesną dbałością o bezpieczeństwo pracowników i klientów. We wszystkich oddziałach wprowadzono dodatkowe zasady bezpieczeństwa (separatory z pleksi, ograniczona liczba klientów mogących jednocześnie przebywać w oddziale i zalecana odległość pomiędzy osobami, dodatkowa dezynfekcja powierzchni, wyposażenie pracowników w rękawiczki, maski lub przyłbice).
 • Pracownicy otrzymali ścieżki postępowania w przypadku zachorowania lub kontaktu z zakażonym klientem w oddziale bankowym i placówce partnerskiej.
 • Zarówno w pierwszej jak i drugiej fali pandemii prawie wszyscy pracownicy, którzy mogli wykonywać swoje obowiązki poza biurem i chcieli pracować w domu, pracowali zdalnie. Zgodnie z priorytetami ustalonymi przez zespół ds. przeciwdziałania skutkom pandemii Departament Informatyki i Departament Bezpieczeństwa nadawały wszystkie niezbędne uprawnienia osobom, które mogły przejść na tryb pracy zdalnej. Pracownicy mogli kontynuować swoje obowiązki na urządzeniach służbowych bądź prywatnych z dostępem do sieci bankowej i zaaprobowanych przez Millennium komunikatorów.
 • Pod koniec pierwszej fali epidemii dla pracowników centrali pracujących zdalnie wdrożono trzyetapowy plan bezpiecznego powrotu do biura. Plan zawierał m.in.: podejście do organizacji pracy osób znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania, osób uznanych wcześniej jako kluczowe dla utrzymania ciągłości biznesowej oraz zasady obowiązkowej obecności, a także zachowania bezpieczeństwa, organizacji spotkań, poruszania się w częściach wspólnych budynków, etc.
 • Wprowadzono system pracy rotacyjnej pracowników, której zasady dostosowywane są dynamicznie w zależności od sytuacji zewnętrznej oraz aby zminimalizować ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa w przypadku wystąpienia zachorowania u jednego z pracowników.
 • Dla pracowników, których dzieci odbywają prewencyjną kwarantannę, wprowadzoną przez placówki opiekuńcze lub szkoły, zapewniono możliwość pracy zdalnej. Pracownikom, których dzieci uczą się w domu w modelu hybrydowym, umożliwiono kontynuowanie obowiązków służbowych w trybie zdalnym, za zgodą przełożonego.
 • Z myślą o bezpieczeństwie i wsparciu powrotów pracowników do biur w okresie letnim wprowadzono specjalne zasady bezpieczeństwa i organizacji pracy. Zalecenia dotyczyły m.in. obowiązku noszenia masek, dezynfekcji rąk, zachowania 1,5 metra odległości w przestrzeniach biurowych i poruszania się po budynkach.
 • Wdrożono specjalną komunikację wizualną w biurze oraz kanałach intranetowych, która przypomina o przestrzeganiu zasad i zaleceń. Wprowadzono elastyczne godziny rozpoczęcia dnia pracy dla osób dojeżdżających komunikacją miejską.
 • W Świecie Millennium, wewnętrznym portalu newsowym, publikowano dzienne statystyki zakażeń i wyzdrowień pracowników Banku, uaktualniane według danych dostarczanych przez zespół ds. przeciwdziałania pandemii.

Wyniki wyszukiwania