Raport finansowy
i ESG 2020

Programy pomocowe dla klientów

Bezprecedensowy kryzys spowodowany pandemią w poważny sposób zakłócił funkcjonowanie gospodarki i życia społecznego. Bank natychmiast uruchomił działania pomocowe skierowane do swoich klientów wkładając w to ogromny wysiłek technologiczny i organizacyjny.

BankMillenniumPrivateBanking2-b BankMillenniumPrivateBanking2-b

Wsparcie klientów indywidualnych

 • Czasowe odroczenie spłaty kredytu dla klientów pożyczek gotówkowych i kredytów hipotecznych znajdujących się w trudnej sytuacji (zawieszana jest cała rata kapitałowo-odsetkowa, a okres kredytowania wydłuża się o czas zawieszenia). Klienci mogli skorzystać z 3- lub 6-miesięcznych wakacji kredytowych oraz z przedłużenia uruchomionych już wakacji 3-miesięcznych do 6 miesięcy. Z propozycji mogli skorzystać klienci którzy złożyli pisemne lub ustne oświadczenie o pogorszeniu sytuacji finansowej w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem.
 • Płatności zbliżeniowe do 100 zł bez PIN – Bank zwiększył maksymalną kwotę płatności zbliżeniowych bez podawania PIN-u. Posiadaczom kart Visa udostępnił płatności Garmin Pay, w których limit nie obowiązuje.

Wsparcie przedsiębiorców

Czasowe odroczenie spłaty rat kredytu dla mikroprzedsiębiorstw i firm

Gwarancje de minimis na bardzo atrakcyjnych warunkach

Pomoc w utrzymaniu płynności dla średnich i dużych firm

 • Czasowe odroczenie spłaty rat kredytu dla mikroprzedsiębiorstw i firm, które doświadczyły przejściowych problemów spowodowanych pandemią (zawieszenie spłaty rat kapitałowych i odsetkowych na okres do 3 miesięcy, zawieszenie spłaty rat kapitałowych na okres do 6 miesięcy). Program objął również faktoring i leasing.
 • Dopłaty do oprocentowania, czyli kredyt z dopłatami do oprocentowania do odsetek od kredytów bankowych. Przedsiębiorcy otrzymali w nim dopłatę do oprocentowania do odsetek w wysokości 2 punktów procentowych lub 1 punktu procentowego w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Dopłaty były wypłacane z Funduszu Dopłat do Oprocentowania zarządzanego przez BGK.
 • W przypadku produktów faktoringowych, bez względu na rodzaj przedsiębiorstwa, możliwe było wydłużenie do 180 dni okresu tolerowanego opóźnienia (faktoring niepełny lub Mille-Link faktoring) oraz terminu spłaty niewymagalnego zadłużenia z tytułu wierzytelności sfinansowanej w ramach faktoringu odwrotnego. W zakresie produktów leasingowych możliwe było odroczenie lub obniżenie spłaty części kapitałowej raty leasingowej na okres maksymalnie 6 miesięcy.
 • W przypadku klientów korzystających z leasingu, przy spełnieniu analogicznych kryteriów jak dla produktów bankowych, Millennium Leasing udostępnił możliwość obniżenia rat leasingowych o kwotę odpowiadającą ich części kapitałowej na okres do 6 miesięcy łącznie.
 • Tarcza ARP w obszarze leasingu. Millennium Leasing jako pierwsza firma leasingowa w Polsce podpisała umowę z ARP Leasing, regulującą proces i dokumentację, niezbędne dla skorzystania z oferty w ramach tarczy antykryzysowej. Dzięki temu klienci z branży transportowej mogli refinansować swoje zadłużenie i skorzystać z 12 miesięcznej karencji w spłacie rat, oferowanej przez ARP Leasing.
 • Gwarancje de minimis na bardzo atrakcyjnych warunkach w ramach pakietu pomocowego dla małych i średnich firm we współpracy z BGK (do 80% kwoty kredytu przy odnowieniu lub podwyższeniu kwoty kredytu, wydłużenie okresu gwarancji do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego).
 • Pomoc w utrzymaniu płynności dla średnich i dużych firm – po podpisaniu kolejnej umowy z BGK mogą one skorzystać ze wsparcia w postaci gwarancji płynnościowych zabezpieczających transakcje kredytowe z Funduszu Gwarancji Płynnościowych.
 • Udział w programie Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm, które ucierpiały wskutek pandemii. Bank udostępnił możliwość wnioskowania o subwencję bezpośrednio w bankowości internetowej Millenet. Całość procesu, w tym otrzymanie decyzji i podpisanie umowy z Polskim Funduszem Rozwoju, odbywa się online w serwisie Millenet.
 • Możliwość w pełni elektronicznego podpisywania umów dla firm. Cyfrowy obieg dokumentów oparty jest o podpis kwalifikowany z kwalifikowanym znacznikiem czasu. Dotyczy umów kredytowych i ich zabezpieczeń, bankowości transakcyjnej, faktoringu, finansowania handlu i produktów skarbowych.
 • Faktoringowe gwarancje płynnościowe. Gwarancja obejmuje spłatę zobowiązania klienta wynikającego z zawartej umowy faktoringu odwrotnego. Z gwarancji płynnościowej BGK mogą skorzystać właściciele średnich oraz dużych przedsiębiorstw w ramach wnioskowania o udzielenie nowego limitu faktoringowego lub jego przedłużenie czy podwyższenie.
 • Deklaracja uczestnictwa w Tarczy Finansowej PFR 2.0, która oznacza, że firmy z wybranych branż, które znalazły się w trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, będą mogły złożyć wniosek o wsparcie w ramach drugiej Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. W styczniu 2021 roku Bank udostępni przyjazne rozwiązanie, dzięki któremu możliwe będzie złożenie wniosku w bankowości elektronicznej.

Wyniki wyszukiwania