Raport finansowy
i ESG 2020

Inicjatywy podnoszące świadomość finansową klientów

Klienci korporacyjni

Działania edukacyjne z wykorzystaniem webinarów

[GRI FS16]

Ze względu na ograniczenia w organizacji tradycyjnych, lokalnych spotkań z klientami, w 2020 roku Bank wspierał klientów zdalnie, wykorzystując do tego webinary – realizował je samodzielnie albo we współpracy z partnerami (Klub CFO, BGK, PFR). W sumie wzięło w nich udział blisko 1 500 uczestników. Poruszone podczas spotkań tematy dotyczyły zarządzania kryzysowego z perspektywy CFO, digitalizacji i automatyzacji w obszarze finansów, zarządzania kapitałem obrotowym w czasie kryzysu, programów gwarancyjnych dla przedsiębiorców oraz zakresu wsparcia i sposobu wnioskowania o subwencje PFR.

M2020-135 M2020-135

Informator Banku Millennium

Informator dla klientów Bankowości Przedsiębiorstw wydawany również w tym roku obejmował informacje o zmianach prawnych mających wpływ na działalność klientów, informacje makroekonomiczne oraz artykuły poświęcone wybranym produktom i usługom Millennium. Informator jest miesięcznikiem dołączanym do wersji papierowej wyciągów, jest również dostępny dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Banku.

Wyniki wyszukiwania