Raport finansowy
i ESG 2020

Bankowość bez barier

[GRI 103-1,103-2,103-3]
„Bankowość bez barier” to nadal jeden z kluczowych programów społecznych prowadzonych przez Bank Millennium.

Raport_2018-063 Raport_2018-063

Idea bankowości bez barier, dostępności produktów i usług dla wszystkich bez wyjątku, to nie tylko jedna z idei CSR, ale filozofia organizacji i ważna składowa strategii biznesowej Banku. Od lat wprowadzając rozwiązania opierające się na najnowocześniejszych technologiach Millennium stara się niwelować bariery infrastrukturalne, cyfrowe i fizyczne w dostępie do finansowych i pozafinansowych usług. W tym roku Bank, działając w trudnych warunkach epidemicznych, nadal sięgał po najnowocześniejsze narzędzia rozwoju technologicznego, oferując klientom zdalny, wygodny sposób korzystania ze swoich usług i produktów. Covid spowodował, że usługi otwartej bankowości rozwijane sukcesywnie przez Millennium, zdobyły dużą popularność.

Wyniki wyszukiwania