Raport finansowy
i ESG 2020

Bank w otoczeniu rynkowym

Na koniec 2020 roku Grupa Banku Millennium znajdowała się na 7 miejscu wśród największych banków komercyjnych w Polsce według aktywów ogółem i depozytów.

Udział Banku w depozytach wynosił 5,3% (6,0% na koniec roku 2019), a w kredytach 6,1% (5,7% na koniec w 2019 r.). Grupa Banku Millennium utrzymywała relatywnie silniejszą pozycję w segmencie depozytów gospodarstw domowych (6,7% wobec 7,2% na koniec roku 2019), kredytach detalicznych (8,0% wobec 7,7% na koniec roku poprzedniego) oraz transakcjach dokonanych kartami kredytowymi (7,8% wobec 7,9% w 2019 r.). W segmencie przedsiębiorstw, gdzie Grupa Banku Millennium posiada mniejszy udział niż w segmencie detalicznym (3,2% w depozytach oraz 4,2% w kredytach), ponadprzeciętną pozycję Grupa utrzymuje tradycyjnie w produktach leasingowych i faktoringowych. Grupa prowadzi dystrybucję swoich produktów i usług poprzez sieć placówek, a także kanałami elektronicznymi w tym poprzez bankomaty, internet, aplikacje telefoniczne i mobilne.

Wyniki wyszukiwania