Raport finansowy
i ESG 2020

Wyniki ekonomiczne

[GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3]
Grupa Banku Millennium realizuje cele ekonomiczne dążąc do zrównoważenia potrzeb głównych Interesariuszy, zgodnie ze strategią rozwoju oraz z uwzględnieniem zasad deklarowanych w „Kodeksie Etycznym”.

M2020-158 M2020-158

[GRI 201-1] Wybrane wyniki ekonomiczne (w mln zł) Grupa Bank
2020 2019 2018 2020 2019 2018
Dochody ogółem 3 577,8 3 471,5 2 727,6 3 421,5 3 084,1 2 568,3
Koszty ogółem (1 752,8) (1 726,1) (1 268,0) (1 693,5) (1 520,9) (1 205,3)
w tym osobowe (856,3) (836,1) (638,1) (813,8) (715,3) (592,2)
Wskaźnik koszty/dochody 49,00% 49,70% 46,50% 49,50% 49,30% 46,90%
Rezerwy na ryzyko (621,3) (439) (236,6) (541,5) (235,1) (205,6)
Podatek bankowy (279,1) (248) (198,5) (279,1) (236,9) (198,5)
Podatek dochodowy (CIT) (188,1) (274,6) (264) (175,1) (267,3) (236,6)
Kredyty i pożyczki klientom (net) 74 088,3 69 754,9 52 711,7 73 501,4 68 828,8 51 786,8
Depozyty klientów 81 510,5 81 454,8 66 243,8 81 832,5 81 637,5 66 399,8
Udział w rynku kredytów 6,1% 5,7% 4,6% Dane podawane są tylko dla Grupy
Udział w rynku depozytów 5,3% 6,0% 5,3% Dane podawane są tylko dla Grupy
Stosunek: kredyty/depozyty 91% 86% 79,6% Dane podawane są tylko dla Grupy
Wskaźnik kredytów zagrożonych 4,95% 4,56% 4,52% Dane podawane są tylko dla Grupy
Wskaźnik pokrycia rezerwami 65,7% 62,4% 74,4% Dane podawane są tylko dla Grupy
Współczynnik CET1 16,5% 16,9% 19,8% 16,2% 16,8% 19,5%
Współczynnik TCR 19,5% 20,1% 21,7% 19,2% 20,0% 21,5%
Kapitały własne 9 091,0 8 941,5 8 384,4 8 835,7 8 690,1 8 136,0
Zysk netto 22,8 560,7 760,7 18,6 600,7 722,3
ROE 0,2% 6,4% 9,6% Dane podawane są tylko dla Grupy
Podział zysku
Dywidenda 0* 0 0
Kapitał 100%* 100% 100%
*propozycja Zarządu Banku przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy

Wyniki wyszukiwania