Raport finansowy
i ESG 2020

Skala działalności

[GRI 102-6]
Bank działa w skali ogólnopolskiej i nie posiada oddziałów poza granicami Polski. Aktywa ogółem wynoszą 97,8 mld zł. Po połączeniu Grupa Banku Millennium obsługuje ponad 2,6 miliona aktywnych klientów detalicznych.

Na koniec 2020 roku Bank posiadał 702 oddziały, w tym 477 własnych i 225 w modelu franczyzowym. Te ostatnie weszły w skład sieci dystrybucji Grupy Banku Millennium wraz z akwizycją Euro Banku w roku 2019 i stały się ważnym kanałem dystrybucji – zwiększyły obecność Grupy w wielu nowych miejscowościach, szczególnie tych mniejszych. Połączony Bank posiada 479 bankomatów oraz nowoczesne narzędzia bankowości mobilnej i elektronicznej. Od czasu połączenia z Euro Bankiem Bank Millennium zajmuje 5 pozycję w sektorze bankowym w segmencie kredytów konsumpcyjnych.

2,6 mln
aktywnych klientów detalicznych
2,05 mln
aktywnych klientów bankowości elektronicznej
7,8 tys.
aktywnych klientów korporacyjnych

Liczba aktywnych klientów detalicznych (tys.)

Liczba aktywnych klientów korporacyjnych (tys.)

 

[GRI 102-7]

[GRI 102-7] Skala działalności biznesowej Grupy Banku Millennium 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Liczba aktywnych klientów detalicznych (tys.) 2 633 2 571 1 838 1 635 1 492 1 369
Liczba aktywnych klientów korporacyjnych (tys.) 7,8 7,7 7,4 6,9 6,6 6,7
Liczba oddziałów* 702 830 361 355 369 413
Liczba bankomatów 479 498 487 483 490 519
Liczba pracowników (osoby) 7 645 8 615 6 270 5 945 5 964 5 992
Liczba dostawców Banku 6 679 6 352 5 012 5 153 5 378 5 623
Sponsoring i darowizny Banku (mln zł) 1,4 1,7 2,79 1,58 1,54 0,88
*oddziały własne i franczyzowe

Wyniki wyszukiwania