Raport finansowy
i ESG 2020

Model biznesowy i model tworzenia wartości

Model biznesowy

Bank Millennium prowadzi działalność w oparciu o model biznesowy bazujący na pięciu filarach:

Millenium-Grafy-2019_model-biz-PL-1 Millenium-Grafy-2019_model-biz-PL-1

Jesteśmy najbardziej klientocentrycznym bankiem, który nieustannie się rozwija. Chcemy być najbardziej spersonalizowanym bankiem na skalę masową.

Jesteśmy liderem cyfrowej bankowości, oferując połączenie szerokiego zakresu dotarcia i wysokiej jakości usług.

Jesteśmy jednym z najszybciej rosnących banków w zakresie pozyskiwania klientów z główną relacją.

Mamy wiodący efektywny kosztowo model biznesowy, zbudowany na najnowszej technologii i elastyczny pod kątem zmian i wzrostu skali Banku.

Posiadamy elastyczny model operacyjny, kulturę organizacyjną umożliwiającą szybkie reagowanie oraz kompetencje cyfrowe i analizy danych.

Fundamentem modelu biznesowego są wartości firmy: budowanie relacji opartych na zaufaniu, pasja do jakości i innowacyjności, rozwój pracowników i promowanie współpracy oraz ambicja, by zawsze mierzyć wyżej.

Millenium-Grafy-2019_obszary-PL-09-2 Millenium-Grafy-2019_obszary-PL-09-2

Model tworzenia wartości

Kapitały, które posiada Grupa Banku Millennium, pozwalają na rozwój biznesu z jednoczesnym tworzeniem wartości dla Interesariuszy.

Millenium-Grafy-2019_misja-wizja-PL Millenium-Grafy-2019_misja-wizja-PL

Kapitały Grupy Banku Millennium...

Kapitał finansowy

Kapitał własny

Aktywa, pożyczki i zobowiązania

9 091 mln zł

środki własne (w tym zysk netto)

88 681 mln zł

zobowiązania ogółem

74 088 mln zł

kredyty netto

97 772 mln zł

aktywa/pasywa ogółem

Kapitał ludzki

Pracownicy, ich wiedza, wartości i postawy, które pozwalają na rozwój firmy

7 645

liczba pracowników Grupy

38,5

średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika

100%

nowo zatrudnionych pracowników szkolonych z Kodeksu Etycznego

Kapitał organizacyjny

Kultura szybkiego reagowania na zmiany (agility), nowoczesna infrastruktura i systemy IT, cyfryzacja i optymalizacja procesów pozwalające na tworzenie innowacyjnych produktów i oferowanie wysokiej jakości usług, efektywność kosztowa organizacji

+18% r/r

wzrost liczby aktywnych użytkowników bankowości mobilnej

+525% r/r

wzrost liczby klientów korzystających z autoryzacji mobilnej

53

NPS dla klientów detalicznych

46,7%

wskaźnik koszty/dochody

79%

klienci zadowoleni i bardzo zadowoleni z procesu reklamacyjnego

Kapitał intelektualny

Inwestycje w nowe rozwiązania technologiczne i innowacje, większość rozwoju IT wewnątrz Banku, wewnętrzny start-up goodie, wewnętrzny zespół UX Design

2,2 mln

instalacji aplikacji goodie od 2018 roku

425

liczba pracowników IT

74,48%

pracownicy z wyższym wykształceniem

242

projekty rozwojowe w Departamencie Rozwoju Aplikacji, 49 807 osobodni

Kapitał społeczny

Jakość relacji z otoczeniem, reputacja Banku, bezpieczeństwo transakcji, zwiększanie świadomości finansowej społeczeństwa

53

NPS dla klientów detalicznych

500 000 zł

dotacji dla PAN na opracowanie pierwszego polskiego testu na obecność koronawirusa

94%

klientów zadowolonych z usług Banku

424 131

osób zobaczyło na YouTube Fundacji „Jak uczyć dzieci finansów – Poradnik dla rodziców”

... pozwalają na rozwój biznesu poprzez:

  • Optymalizację i cyfryzację procesów
  • Wprowadzanie produktów i usług bankowych ułatwiających codzienne życie
  • Umożliwienie dostępu do usług pozabankowych
  • Stworzenie inteligentnej platformy zakupowej goodie
  • Kreowanie kultury pracy umożliwiającej szybkie reagowanie na zmiany
  • Rozwój organiczny i synergie po akwizycji Euro Bank

… i tworzą wartość dla interesariuszy:

Klienci

Bankowość dla wszystkich – brak barier fizycznych, infrastrukturalnych i cyfrowych
2,05 mln

aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej

67%

oddziałów dostępnych dla osób z niepełnosprawnością

100%

bankomatów dostępnych dla osób z niepełnosprawnością

The Best Consumer Digital Bank in Poland for 2020

nagroda dla najlepszego banku cyfrowego dla klientów indywidualnych w Polsce w konkursie Global Finance

Best Consumer Integrated Bank Site in Central and Eastern Europe for 2020

nagroda za najlepszą stronę internetową

Pozabankowe funkcjonalności cyfrowe, np. e-administracja
664 695

klientów z dostępem do e-administracji

Wysoka jakość usług
53

NPS dla klientów detalicznych

94%

klienci detaliczni zadowoleni ze współpracy z Bankiem

Główna nagroda w prestiżowym konkursie European Customer Centricity Award organizowanym przez ARCET

Złoty listek CSR „Polityki”

nagroda dla firm o najwyższych standardach odpowiedzialności społecznej

100%

nowo zatrudnionych pracowników szkolonych z Kodeksu Etycznego

Pracownicy

wskaźnik fluktuacji
3%

wskaźnik fluktuacji

Edukacja i rozwój
38,5

średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika

22%

pracownicy, którzy awansowali

Poszanowanie różnorodności
79%

powroty do pracy po urlopie macierzyńskim

61%

kobiet na stanowiskach kierowniczych

Inwestorzy

Rentowność
7,8%

zwrot z kapitału ROE (skorygowany o istotne zdarzenia jednorazowe)

Zysk dla akcjonariuszy
-44%

spadek kursu akcji w 2020 roku – pod silnym wpływem pandemii COVID-19 i ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych

Niskie ryzyko
19,5%

TCR (łączny wskaźnik kapitałowy)

Wysokie standardy zarządzania ESG

Członek WIG-ESG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przestrzeganie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW i Zasad Ładu Korporacyjnego

Dostawcy

Etyczna współpraca
77%

zapłaconych faktur w przedziale do 30 dni

Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw
100%

nowo zawieranych umów z klauzulą zobowiązującą dostawców do stosowania zasad Kodeksu Etycznego Grupy Banku Millennium

Społeczeństwo

Fundusz wsparcia dla pracowników
1 000 000 zł

w Specjalnym Funduszu Wsparcia dla Pracowników Grupy Banku Millennium na wypadek zarażenia COVID-19 (zasilenie środkami Banku)

Edukacja finansowa
424 131

osób zobaczyło cykl edukacyjny „Jak uczyć dzieci finansów – Poradnik dla rodziców” na fanpage’u Fundacji na fb

410 247

osób obejrzało kampanię edukacyjną na kanale YouTube Fundacji (rozmowy z psychologiem prowadzone przez reprezentanta Fundacji)

321 826

osób widziało animowane filmy o finansowych przygodach Pana Sebastiana na kanale YouTube Fundacji (książeczki Finansowy elementarz online)

Promocja kultury
489 649 zł

sponsoring kultury

65 000

widzów na seansach kinowych podczas 17. Millennium Docs Against Gravity i 60 000 sprzedanych biletów online

Złoty Dźwigacz Kultury

nagroda za mecenat nad festiwalem Sacrum Profanum

Wydatki na cele społeczne

Podatki
1,4 mln zł

wydatki Banku Millennium i Fundacji Banku Millennium na sponsoring i cele społeczne

39%

efektywna stawka opodatkowania zysku operacyjnego*

*efektywna stawka podatku stanowi iloraz podatku dochodowego (CIT) i bankowego przez zysk operacyjny Grupy Banku Millennium (bez kosztów rezerw frankowych)

Środowisko

Minimalizacja wpływu na środowisko
Bank Millennium liderem klimatycznym Polska 2021

według rankingu magazynu Forbes (drugie miejsce spośród wszystkich biorących w nim udział firm, z wynikiem 34% rocznej redukcji intensywności emisji CO2)

Wymiana 12 000 opraw jarzeniowych w biurach Centrali na nowoczesne typu LED Ograniczyło to zużycie energii o 54% na ten cel (oszczędność 677 MWh energii i ograniczenie emisji CO2 o blisko 500 ton rocznie).

550 kg

zużytych akumulatorów, baterii i innych elektroodpadów dostarczonych przez pracowników podczas zbiórek elektrośmieci

11%

mniej wydruków do transakcji realizowanych w oddziałach po wdrożeniu potwierdzania części transakcji za pomocą autoryzacji mobilnej

Wyniki wyszukiwania