Raport finansowy
i ESG 2020

Perspektywy na 2021

2021 – rok transformacji przed wprowadzeniem nowej strategii

Szybka odbudowa wyników biznesowych

 • Poprawa wyników biznesowych poprzez lepsze kształtowanie cen i wzrost sprzedaży produktów kluczowych
 • Dwucyfrowy wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych
 • Sprzedaż kredytów hipotecznych powyżej 7 mld zł
 • Wzrost portfela kredytów korporacyjnych >1,1 mld zł

Koncentracja na sprawności operacyjnej

Nowy program wydajności operacyjnej: restrukturyzacja procesów, automatyzacja, standaryzacja i uproszczenie

 • # radykalna produktywność
 • Kalibracja sieci oddziałów po 21% redukcji w 2020
 • Wsk. koszty/dochody na poziomi ok. 47%

Pełna cyfryzacja

 • Poszerzenie bazy klientów cyfrowych poza obecne segmenty wiekowe
 • Zwiększenie udziału klientów cyfrowych do ponad 80% do końca roku 2021
 • 80% „end-to-end” procesów sprzedaży na platformach cyfrowych
 • Utrzymanie najwyższego poziomu „customer digital experience”

Wyniki wyszukiwania