Raport finansowy
i ESG 2020

9. Pozostałe przychody operacyjne

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Zysk ze sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych 19 121 13 319
Odszkodowania, kary i grzywny – otrzymane 4 325 3 721
Przychody ze sprzedaży pozostałych usług 22 434 3 642
Przychody związane z działalnością windykacyjną 4 749 6 217
Przychody leasingu 4 039 3 230
Pozostałe 106 098 67 453
Razem 160 766 97 582

Wyniki wyszukiwania