Raport finansowy
i ESG 2020

36a. Rezerwy

31.12.2020 31.12.2019
Udzielone zobowiązania i gwarancje 51 728 53 393
Nierozstrzygnięte sprawy sporne 555 922 111 785
Razem 607 650 165 178

Wyniki wyszukiwania