Raport finansowy
i ESG 2020

32b. Zobowiązania wobec klientów wg terminów zapadalności

31.12.2020 31.12.2019
rachunki bieżące 66 416 796 54 995 123
do 1 miesiąca 4 681 105 8 925 998
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 4 788 277 6 637 871
powyżej 3 miesięcy do 1 roku 3 759 671 8 790 982
powyżej 1 roku do 5 lat 1 772 255 1 943 064
powyżej 5 lat 26 402 26 461
Odsetki 66 034 135 266
Razem 81 510 540 81 454 765

Wyniki wyszukiwania