Raport finansowy
i ESG 2020

32a. Zobowiązania wobec klientów wg struktury rodzajowej

31.12.2020 31.12.2019
Zobowiązania wobec klientów indywidualnych 61 874 920 61 091 901
Rachunki bieżące 50 825 949 43 720 046
Depozyty terminowe 10 807 126 17 138 725
Inne 188 369 125 991
Naliczone odsetki 53 476 107 139
Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych 16 802 448 18 250 129
Rachunki bieżące 12 883 222 9 640 221
Depozyty terminowe 3 579 089 8 172 004
Inne 327 586 410 116
Naliczone odsetki 12 551 27 788
Zobowiązania wobec jednostek budżetowych 2 833 172 2 112 735
Rachunki bieżące 2 707 625 1 776 813
Depozyty terminowe 105 079 327 891
Inne 20 461 7 692
Naliczone odsetki 7 339
Razem 81 510 540 81 454 765

Wyniki wyszukiwania